สร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์ ภาคตะวันออก

โดย
| |
อ่าน : 1,901

สร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์ ภาคตะวันออก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานสร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า รวมถึงเป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จึงจัดการอบรมโครงการ “เสริมสร้างพลังนักรณรงค์เยาวชนภาคตะวันออก” ขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2554 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

สร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์ ภาคตะวันออก สร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์ ภาคตะวันออก

โครงการนี้มีจำนวนเยาวชนนักรณรงค์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 130 คน จากทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ นครนายก สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมพลังและความมั่นใจของเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนกลุ่มพลังเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าให้มี ความเข้มแข็งและยั่งยืน  เพื่อเป็นการป้องกันเยาวชนและนักดื่มหน้าใหม่ และเพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานร่วมกันของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก และเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าภาคตะวันออก

คุณธีระ วัชรปราณีคุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า การดำเนินงานสร้างพลังเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า เป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เพราะเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นอนาคตของชาติ และสามารถเป็นพลังบริสุทธิ์ที่สามารถสร้างเครือข่ายในการร่วมรณรงค์งดเหล้าภายในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และมีประสิทธิผล

งานนี้มีวิทยากรหลายท่านที่มาให้ความรู้แก่เยาวชน อาทิเช่น คุณประหยัด เกรัมย์ คุณปิยราช เทพสุภา คุณสมรุจี สุขสม วิทยากรจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับวิทยากรจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มาให้ความสนุก ความรู้ในการทำงานด้านการรณรงค์งดเหล้า เพื่อให้เยาวชนกลับไปรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดของตนเองต่อไป   
 เรื่อง: นายธวัชชัย  อินเทพ
ที่มา: เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดนครนายก


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม