เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 2,604

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จับมือคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น พร้อมมอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ รวมถึงการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน มี เภสัชกร คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ มอบป้ายคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่และการมอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ริเริ่มและสร้างสรรค์แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาของคณะที่ว่า “รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ” จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงามต่อสังคม และถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยรับทราบว่าคณะ เภสัชศาสตร์เป็นคณะปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับป้ายปลอดบุหรี่จำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขสาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์, คณะวัฒนธรรมศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชิวินวิทยา, กองกิจการนิสิต, สำนักวิทยบริการ และองค์การนิสิต

ทั้งนี้ทางเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ยังได้มอบเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไว้ใช้ในการตรวจสารตกค้างของบุหรี่ที่ผู้ต้องการอยากทราบว่าภายในปอดของตนเองนั้นมีสารที่เกิดจากบุหรี่มากน้อยเพียงใด ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ได้เลิกอย่างเด็ดขาด และจะทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานแรกที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ต่อไป
เรื่อง: เภสัชกรอิสรา จุมมาลี
ที่มา: โครงการเภสัชตักศิลาร่วมใจต้านภัยบุหรี่

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม