เฝ้าระวังเยาวชนใกล้ชิด ลดเสี่ยงภัยจากออนไลน์

โดย
| |
อ่าน : 3,965

เทคโนโลยีมีประโยชน์กับชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ หรือเป็นช่องทางการสื่อสาร เป็นประตูให้เราเปิดไปสู่โลกที่ไร้ขีดจำกัด แต่ขณะเดียวกันก็มีด้านลบที่อันตรายถ้าเลือกใช้ไม่ถูกทาง

เฝ้าระวังเยาวชนใกล้ชิด ลดเสี่ยงภัยจากออนไลน์

ไม่มีใครปฏิเสธว่าอินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อชีวิตคนทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกเด็กหรือผู้ใหญ่ และแน่นอนว่าภัยออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่กับโลกดิจิตอลก็ไม่เลือกปฏิบัติการร้ายต่อคนใดคนหนึ่ง ทุกคนกลายเป็นเป้าหมายได้เท่าเทียมกัน

หากเด็กหรือเยาวชนอาจเป็นเป้าหมายที่หลอกล่อง่ายหน่อย เพราะความระมัดระวังยังน้อยอยู่ ฉะนั้น ผู้ปกครองจึงต้องช่วยกันปกป้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาเหล่านั้น

นางศรีดา ตันทะอธิพานิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ นางศรีดา ตันทะอธิพานิชย์ ผู้จัดการมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภาคีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวในการประชุมระดมความคิดเห็นการใช้โลกออนไลน์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "พลังบวกเพื่อเด็กจุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย"

จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และ สสส. ว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พบกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี ใช้คอมพิวเตอร์มากสุด คือ ร้อยละ 71.8 แหล่งที่เยาวชนนิยมใช้สื่อออนไลน์ คือ สถานศึกษา ร้อยละ 45.3 บ้าน ร้อยละ 35.5 และที่ทำงาน ร้อยละ 29 กิจกรรมส่วนใหญ่ ค้นหาข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 82.2 รับส่งอีเมล ร้อยละ 26.5 และเล่นเกม ดาวน์โหลดเกม ร้อยละ 25.6 ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาลามกอนาจาร ซึ่งนับเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก

เมื่อดูจากผลสำรวจแล้วพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของเด็กๆ เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ตามวัย

เฝ้าระวังเยาวชนใกล้ชิด ลดเสี่ยงภัยจากออนไลน์ขณะเดียวกันพ่อแม่ควรจะรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต จะมีระบบเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ให้ความรู้ต่างๆ จะได้สามารถคุยภาษาเดียวกับลูกได้ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลต่างๆ และมีการจัดค่ายในช่วงปิดเทอม เช่น ครอบครัวสร้างเกม ที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวได้

สำหรับภัยออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งการฉ้อโกง หลอกลวง ภาพโป๊ลามกอนาจาร การส่งต่อคลิปฉาว ข่าวลือ การข่มขู่คุกคาม รวมถึงเกม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน ภัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนแพร่กระจายสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว ยากต่อการยับยั้ง

จากการที่ประตูสู่โลกกว้างถูกเปิดออกอย่างง่ายดาย ทั้งเพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ การบันเทิง การพูดคุยกับเพื่อน หรือการรู้จักเพื่อนใหม่ ที่กลายเป็นสิ่งใกล้ชิดเยาวชนมากขึ้นทุกวัน พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงต้องเรียนรู้ที่จะสังเกตสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์

วิธีการสังเกตกรณีเด็กๆ เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อว่า ให้สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของบุตรหลานว่ามีอาคารซึมเศร้า โกรธ สับสน ภายหลังการใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หรือไม่ มีพฤติกรรมชอบปลีกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนหรือกิจกรรมที่เคยชื่นชอบ คะแนนการเรียนต่ำลง หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด

หากพบเหตุการณ์เช่นนั้นมีวิธีแก้ไขโดยให้คุยอย่างเปิดใจและให้ความมั่นใจว่าจะไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตของเขา เช่น ห้ามใช้มือถือ เล่นเน็ต ฯลฯ เพราะนั่นเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้เขายิ่งถลำลึกมากขึ้น เหมือนยิ่งพูดยิ่งยุ ในกรณีที่เด็กถูกข่มขู่ พยายามให้เขาเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุด

เฝ้าระวังเยาวชนใกล้ชิด ลดเสี่ยงภัยจากออนไลน์

พร้อมกับทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ เก็บหลักฐานเท่าที่จะหาได้ แจ้งหน่วยงานปราบปรามหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งไปยังผู้ให้บริการมือถือ หรือไอเอสพีให้ตรวจสอบถึงต้นตอหรือที่มาของเว็บไซต์ล่อลวงเหล่านั้น

กรณีที่เหตุการณ์มีที่มาจากสถานศึกษาให้ติดต่อครูหรือผู้ดูแลสถานศึกษาเพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาให้อีกแรง รวมทั้งคอยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดียวกันกับเด็กกลุ่มอื่นๆ และหากเข้าข่ายเป็นการข่มขู่เกี่ยวกับการประทุษ ร้ายหรือการล่วงละเมิดทางเพศให้แจ้งตำรวจทันที

มีคำถามจะรู้ได้อย่างไรว่าบุตรหลานของเราตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามทางออนไลน์หรือไม่ ผู้ปกครองควรตรวจสอบเว็บไซต์ที่บุตรหลานเข้าไปดู ตรวจสอบมือถือ หมายเลขโทร.เข้าออก และข้อความหรือภาพที่เก็บไว้บนเครื่อง

หากบุตรหลานรู้สึกว่าเป็นการบุกรุกสิทธิส่วนตัวเขา จะต้องทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลและรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำลงไป และหากบุตรหลานยังคงมีพฤติกรรมการเล่นเน็ตที่ล่อแหลมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ปกครองอาจใช้วิธีขอร้องแกมบังคับในการลดการใช้มือถือและคอมพิวเตอร์ลง เพื่อยับยั้งภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ขณะที่ผลการศึกษาจากนายเอฟ เฟนดี อิบราฮิม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียนอร์ตัน พบว่า ผลความเสียหายอาชญากรรมออนไลน์ของทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 114 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ถือว่าเป็นความเสียหายที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้บริโภคออนไลน์ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมดังกล่าวมาก กว่า 1 ล้านคนต่อวัน ให้ค่าความสูญเสียจากกรณีดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นอีก 274 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อคำนวณเวลาที่สูญเสียไปของผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ มีจำนวนกว่า 431 ล้านคนทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินและเวลาที่สูญเสียทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 388 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เฝ้าระวังเยาวชนใกล้ชิด ลดเสี่ยงภัยจากออนไลน์

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา เรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ของนอร์ตันได้ระบุไว้ว่า มี 2 ใน 3 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นผู้ใหญ่ หรือคิดเป็น 69% ซึ่งในทุกๆ วินาที จะมีผู้ใหญ่ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 14 คน ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์บนมือถือของตน ซึ่งจำนวนของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนั้นยังมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 42%

ทั้งพ่อแม่และเด็กๆ อ่านข้อมูลเหล่านี้ไว้บ้างก็ไม่เสียหาย ตรงกันข้ามจะได้รู้ว่าพฤติกรรมการดำรงชีวิตของเราเข้าข่ายว่าต้องควรป้องกันตัวเองจากอินเทอร์เน็ตที่เริ่มจะเป็นภัยแล้วหรือยัง

ภัยออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งการฉ้อโกง หลอกลวง ภาพโป๊ลามกอนาจาร การส่งต่อคลิปฉาว ข่าวลือ การข่มขู่คุกคาม รวมถึงเกม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน ภัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนแพร่กระจายสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วยากต่อการยับยั้ง
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม