ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,137

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ มอบป้ายปลอดบุหรี่ และ เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 2- 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นหนึ่งในสำนักวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) เพื่อประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในสำนักวิชาขึ้น จัดให้มีพิธีมอบป้าย “สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ปลอดบุหรี่” และ เครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด

ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่  ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่

โดยมี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบป้ายคณะปลอดบุหรี่และเครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด ซึ่งมี ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่าย คภยส.เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ขึ้น ในรายวิชาทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม (counseling skill in pharmacy) เมื่อวันที่ 3 พย. 54 ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 88 คน โดยมีวิทยากรจากทีมมายา มาให้ความรู้และกิจกรรมละลายพฤติกรรม และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และการออกแบบร้านยาเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

ในกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญ คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นบูรณาการ นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการเรียนการสอน และสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยบุหรี่ต่อสังคมให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป
ที่มา: สำนักงานเครื่อข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม