ดึงกิจกรรมสร้างภูมิต้านมะเร็งผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 1,267

ชาวบ้านหัวลำภู ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย "กลุ่มรวมพลคนรักหัวลำภู" ได้จัดทำโครงการ "คลินิกชุมชนคนรักสุขภาพ" ขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้รับรู้ถึงสภาพปัญหา และร่วมกันหาทางออก ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี ซึ่งจะเป็นวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดึงกิจกรรมสร้างภูมิต้านมะเร็งผู้สูงอายุ

นางภูษณิศา แก้วเนิน หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า สถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตในปี 2551 ของชาวบ้านหัวลำภู มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง 5 ราย ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกที่มีประมาณ 1,000 คน ทำให้คนในชุมชนเริ่มหวาดวิตกกับภัยโรคมะเร็งที่คืบคลานมาใกล้ตัว ทางแกนนำชุมชนจึงร่วมกับ อสม.ออกสำรวจข้อมูลเรื่องสุขอนามัยของแต่ละครัวเรือน และเก็บข้อมูลเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต พบว่า ทุกครัวเรือนบริโภคอาหารที่ซื้อจากนอกบ้าน รวมถึงยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในกระบวนการผลิต

โดยผลจากการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดพบว่า คนในชุมชนหลายรายมีปริมาณสารเคมีในเลือดสูง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภค จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุด "กลุ่มรวมพลคนรักหัวลำภู" จึงสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพให้แก่คนในชุมชน ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายที่สนุกสนานที่ชื่อว่า "ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์" ซึ่งประยุกต์มาจาก "รำโนราห์" ซึ่งเป็นศิลปะพื้นเมืองของภาคใต้ โดยประยุกต์จากท่ารำที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งมีลักษณะท่ารำแบบย่อ-ยืดขา เหยียดแขน และก้าวย่างอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม