หมอประเวศแนะทางออกปท.ไทย ต้องพึ่งสังคมอุดมปัญญา

โดย
| |
อ่าน : 2,276

ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น นพ.ประเวศ วะสี ในฐานะราษฎรอาวุโสและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ได้มาบรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่ สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "น้ำจะท่วมขอนแก่นหรือไม่" โดยได้ระบุว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และ พิสูจน์ให้เห็นหลายครั้งว่า ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ อำนาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่การจะแก้ปัญหาต่างๆ นั้นจะต้องเปิดพื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง

หมอประเวศแนะทางออกปท.ไทยต้องพึ่งสังคมอุดมปัญญา

จากสภาพที่ป่าน้อยลง ก็ทำให้ฝนแล้งมากขึ้น น้ำท่วมหนักขึ้น และคนจนมากยิ่งขึ้น วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ประเทศไทยจะรอดพ้นไปได้ คนไทยจะต้องไม่ทอดทิ้งกัน ต้องเปลี่ยนจิตสำนึก ที่ผ่านมาเราถือเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ ทำให้จิตใจคับแคบ อำนาจ 3 อย่างทำให้วิถีชีวิตแตกแยกไม่ว่าจะเป็น อำนาจรัฐ อำนาจเงิน และ อำนาจความรู้

โดยเฉพาะอำนาจความรู้ 100 ปี ที่ผ่านมา การศึกษาของไทยเดินทางผิดมาตลอด ล้มเหลวตลอด เพราะเราไปแปลตำราฝรั่งมาเรียน เป็นการศึกษานอกวัฒนธรรม เราไม่ได้ใช้ฐานความรู้ และความเป็นจริงของชีวิต การศึกษาแบบนี้ทำให้คนไทยปราศจากรากเหง้าและภูมิปัญญา ทำให้เสียสมดุล

"อุทกภัยครั้งนี้คนไทยต้องเปลี่ยนความคิด ในการพัฒนาใหม่ ด้วยพัฒนาแห่งสมดุล คน กับคน คนกับสิ่งแวดล้อม ต้องเชื่อมโยงกัน จะไปตั้งเป้าเฉพาะจีดีพีอย่างเดียวไม่ได้ ผู้นำต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ เอาการพัฒนาอย่างสมดุลมาใช้ ถ้าชุมชนท้องถิ่นมั่นคง ประเทศชาติก็จะมั่นคงด้วย แต่หากยังพัฒนาแบบรวมศูนย์อยู่ก็จะเกิดปัญหา เกิดความขัดแย้ง เกิดคอรัปชั่น แย่งอำนาจกันทำให้เกิดขึ้นรุนแรงขึ้น ประเทศไทยมักจะได้ผู้นำที่ไม่เคยมีผลงานมากก่อน แตกต่างประเทศหลายประเทศ ที่มักจะเลือกผู้นำประเทศ มาจากผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น" นพ.ประเวศ กล่าว

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ด้านรศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่างแผนพัฒนาจังหวัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นมีแผนพัฒนาจังหวัด แต่หลังจากมีการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนในการทำแผน "ขอนแก่นทศวรรษหน้า" เพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางเดียวกันและเชิญภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมด้วย จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมืองขอนแก่น เติบโตไปได้โดยที่มีหลายฝ่ายช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ทั้งนักวิชาการ นักการเมือง ประชาชน และ องค์กรภาครัฐ เอกชน โดยเป้าหมายสูงสุดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดคือ ทำให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการเตรียมวางแผนกัน จนถึงวันนี้เห็นได้ชัดเจนถึงการร่วมมือร่วมใจกันของชาวขอนแก่น เพื่อทำให้จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม