ระยอง พร้อมจัดงานกาชาดปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 1,098

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยอง เพื่อเชื่อมประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ เจ้าคณะจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสำนักพุทธ สำนักงานจังหวัดระยองสภาเด็กและเยาวชน โรงงานปตท. กองทุนแม่ของแผ่นดิน กศน.อำเภอบ้านค่าย ภาคีเครือข่าย อ.แกลง และสาธารณสุขจังหวัด

ระยอง พร้อมจัดงานกาชาดปลอดเหล้า

รวมพลังร่วมกันขับเคลื่อนงานงดเหล้าในจังหวัดระยองให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันที่จะหนุนเสริมผลักดันให้โครงการงดเหล้า สามารถขับเคลื่อนได้และเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทางสำนักงานจังหวัดระยองจะเสนอให้มีการออกประกาศของจังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานทำงานได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ยังเห็นควรจัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโครงการเหล้าและบุหรี่ บริเวณถนนสายราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงในระยอง โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงการเฝ้าระวังการจัดงานกาชาดปลอดเหล้า ซึ่งถ้าสามารถขับเคลื่อนให้งานกาชาดระยองปลอดเหล้าได้ จะเป็นผลทำให้ภาคตะวันออกสามารถประกาศได้ว่าการจัดงานกาชาดภาคตะวันออก 9 จังหวัดปลอดเหล้าทั้งหมด ซึ่งจะประชุมกันครั้งต่อไปในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการทำงานและขยายผลต่อไป
เรื่อง: รฐา กันทาสืบ    
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดระยอง


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม