ศรีสะเกษฟิตพัฒนาหลักสูตรรับแท็บเลต เน้นรากเหง้าภูมิปัญญา

โดย
| |
อ่าน : 1,502

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมศรีอุทุมพร สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จ.ศรีสะเกษ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็ก โดย สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ม.พ.ด.) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาหลักสูตรสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็ก ซึ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโดยของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศรีสะเกษฟิตพัฒนาหลักสูตรรับแท็บเลต เน้นรากเหง้าภูมิปัญญา

จากการระดมความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน พบว่าควรมีการทำฐานข้อมูล สำรวจภูมิปัญญาในท้องถิ่น ทำฐานข้อมูล ส่งเสริมให้คุณครูจัดทำแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งภูมิปัญญาใกล้ตัวผู้เรียน เช่น ห้องภูมิปัญญา สนับสนุนให้มีการจัดหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อให้ทันกับเทคโนโลยีแท็บเลตที่กำลังเข้ามา, การจัดทำแผนการเรียนรู้/ กำกับติดตามการบริหารในโรงเรียน เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการติดตามผล และต้องมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องทางสื่อใหม่

การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหาร และครูสายผู้สอนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกว่า 40 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนที่ขยายโอกาส รูปแบบการประชุมนอกจากได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก (อ.อังคณา พรหมรักษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทักษะชีวิตของเด็กแล้วยังมีการการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยวิทยากรจากศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)และการนำเสนอกิจกรรม "เด็กกับผู้เฒ่าชวนกันเล่าเรื่อง"จากโรงเรียนนำร่อง 6 โรงเรียน

หลังจากนี้ในต้นเดือนธันวาคม ผู้บริหารเเละเเกนนำครูผู้สอนจากโรงเรียนเครือข่ายจะมีการพัฒนาศักยภาพการและออกแบบหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักที่สอดคล้องกับบริบทของตน เพื่อการดำเนินงานกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เเต่ละโรงเรียนต่อไป

        ที่มา: ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม