ระนองรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 1,977

ระนองรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า

จังหวัดระนองจับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ออกรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานศพ และงานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อสนองแนวพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  

นายประสาน วงศ์สวัสดิ์นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันรณรงค์งดเหล้าในงานศพ และงานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อสนองแนวพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงออกประกาศจังหวัดระนอง สนับสนุนการรณรงค์งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า โดยจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมไปถึงวัดทุกแห่งในเมืองระนอง ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ ตำบล/ ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกำหนดเป็นมติชุมชนต่อไป
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม