เครือข่ายคนไทยไร้พุงร่วมใจ สานพลังพื้นภัยน้ำท่วม 54

โดย
| |
อ่าน : 2,556

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “คนไทย ร่วมใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม 54” เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการการแก้ปัญหาและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

เครือข่ายคนไทยไร้พุงร่วมใจ สานพลังพื้นภัยน้ำท่วม 54

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม และกรรมาธิการการกีฬา ของวุฒิสภา สำนักการแพทย์, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ fm99 อสมท. ร่วมดำเนินโครงการ “คนไทย ร่วมใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม 54” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการการแก้ปัญหาและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

โดยก่อนออกปฏิบัติการในพื้นที่ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านจิตอาสา, สิ่งแวดล้อม, โภชนศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ มาให้ความรู้แก่ทีมงานจิตอาสา ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตสาทร จากการหารือร่วมกัน ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินกิจกรรม 2 แห่ง ได้แก่

เครือข่ายคนไทยไร้พุงร่วมใจ สานพลังพื้นภัยน้ำท่วม 54 เครือข่ายคนไทยไร้พุงร่วมใจ สานพลังพื้นภัยน้ำท่วม 54

เขตตลิ่งชัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก คุณมัณฑนา ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน คุณวุฒิพงษ์ มนัส หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมทีมงาน ในการสำรวจพื้นที่ และร่วมจัดกิจกรรมที่วัดจำปา รวมถึงชุมชนบางละมาด หมู่ 4, 5, 6 ในวันที่ 1 ธ.ค. 54 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 268 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครจิตอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย 92 คน นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล 20 คน ทหารจากสังกัดต่างๆ เข้าร่วมกว่า 50 คน ทีมงาน fm.99 จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน 30 คน ร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนในพื้น 56 คน กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการให้คำแนะนำในการผสมคลอรีนเพื่อทำความสะอาด, การร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัด กิจกรรมในช่วงบ่ายประกอบด้วยการคัดแยกขยะเพื่อนำมาจำหน่าย, กิจกรรมหย่อนใจ คลายเครียด การทำความสะอาดบ้านเรือนในชุมชน โดยมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลกลางเข้าร่วมกิจกรรมตรวจร่างกาย, ให้คำแนะนำ และยาในการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน

เครือข่ายคนไทยไร้พุงร่วมใจ สานพลังพื้นภัยน้ำท่วม 54 เครือข่ายคนไทยไร้พุงร่วมใจ สานพลังพื้นภัยน้ำท่วม 54

เขตภาษีเจริญ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก คุณวิไล ประธานชุมชนกัลปพฤกษ์ พร้อมทีมงาน ในการสำรวจพื้นที่ และร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโคนอน รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน ประกอบด้วยประชาชนในชุมชน 57 คน อาสาสมัครจิตอาสา 10 คน นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล 18 คน กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการให้คำแนะนำในการผสมคลอรีนเพื่อทำความสะอาด, การร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัด กิจกรรมในช่วงบ่ายประกอบด้วยการคัดแยกขยะเพื่อนำมาจำหน่าย, กิจกรรมหย่อนใจ คลายเครียด การทำความสะอาดบ้านเรือนในชุมชน โดยมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจร่างกาย, ให้คำแนะนำ และยาในการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน

สำหรับกิจกรรมต่อไป เครือข่ายคนไทยไร้พุง จะได้ประสานงานกับ fm.99 เพื่อร่วมปฏิบัติการ “พลิกฟื้นคืนสุข” ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ออกปฏิบัติการในพื้นที่ ตามวันและเวลาที่จะทยอยแจ้งให้ทราบต่อไป
 ที่มา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม