รณรงค์เลิกถวายบุหรี่พระ

โดย
| |
อ่าน : 2,195

รณรงค์เลิกถวายบุหรี่พระ

แนะพุทธศาสนิกชนเลิกถวายบุหรี่แด่พระภิกษุสงฆ์ ผลสำรวจเผย การที่ผู้นำศาสนาสูบบุหรี่ ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในเยาวชนได้

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ได้กำหนดสถานที่ปลอดบุหรี่ไว้จำนวนมาก ศาสนสถานถือเป็นสถานที่หนึ่งที่ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การรณรงค์ให้ศาสนสถานเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

โดย ศจย.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) ร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ม.อัสสัมชัญร่วมศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ของผู้นำศาสนา : กรณีศึกษาพระและผู้นำทางศาสนา ในกลุ่มตัวอย่างผู้นำทางศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม 905 ตัวอย่าง พบว่า ผู้นำศาสนาเกินครึ่ง หรือร้อยละ 52.7 ระบุว่า เคยสูบบุหรี่/ยาสูบมาก่อน และร้อยละ31 ยังคงสูบบุหรี่ โดยร้อยละ 57.2 ของกลุ่มตัวอย่างที่ยังสูบบุหรี่ระบุว่า คิดอยากจะเลิกสูบยาในเร็วๆ นี้  โดย 3 ใน 4 ระบุว่า การที่ผู้นำศาสนาสูบบุหรี่ ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในเยาวชนได้

ดร.นพดล กรรณิกา ดร.นพดล กรรณิกา ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน (เอแบคโพลล์) กล่าวว่า ที่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 95 ระบุว่า สูบในเขตศาสนสถาน โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 85.3 เห็นด้วย หากจะรณรงค์ไม่ให้ศาสนิกชนถวาย/ให้บุหรี่/ยาสูบแก่ผู้นำทางศาสนา โดยส่วนใหญ่ระบุว่าการสูบบุหรี่ต่อหน้าสาธารณชนไม่เหมาะสม และยังไม่เห็นด้วยในการถวายบุหรี่/ยาสูบของศาสนิกชน โดยร้อยละ 55.1 เห็นว่า ผู้นำศาสนาควรจะปฏิเสธหากศาสนิกชนนำบุหรี่/ยาสูบมาถวาย

ด้าน นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ผู้นำศาสนาควรเข้ามาแสดงบทบาทนำในการแก้ปัญหาสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตที่สำคัญที่สุดของคนไทย ปีละกว่า 48,000 คนที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม