เภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ ปี 2

โดย
| |
อ่าน : 938

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายงานกิจการนิสิตและบริการสังคม และหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการคัดกรองและให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ ปี 2

ภายในงานมีการให้บริการการคัดกรองและให้คำปรึกษา เพื่อการเลิกสูบบุหรี่แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้ความรู้และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการติดบุหรี่แก่นิสิต ด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และจัดบริการคัดกรอง การให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ด้วยพฤติกรรมบำบัด หรือการเลิกสูบบุหรี่ด้วยเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา พร้อมกับการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ในระยะสั้น

โดยมีผู้จัดการหอพักนิสิต บุคลากรงานกิจการนิสิตคณะต่างๆ เพื่อจัดระบบส่งต่อการให้คำปรึกษาด้วยเวชภัณฑ์ทางยาและติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ในระยะยาว ต่อหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม