เครือข่ายสุรินทร์สร้างสุขจับมือ 16 อบต.สร้างถนนสาย 24 ปีใหม่ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 3,208

เครือข่ายสุรินทร์สร้างสุขจับมือ 16 อบต.สร้างถนนสาย 24 ปีใหม่ปลอดภัย

เครือข่ายสุรินทร์สร้างสุข จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สร้างต้นแบบถนนปลอดภัยสาย 24 โชคชัย-เดชอุดม เพื่อดูแลความปลอดภัยของคนในท้องถิ่น  

นายศักดา เชื้ออินทร์นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานคณะทำงานประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ครอบคลุมถนนสาย 24 โชคชัย-เดชอุดม ในเขตสุรินทร์ ว่า จากการที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุรินทร์ ได้มองเห็นว่าหากสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในการดูแลความปลอดภัยของคนในท้องถิ่น น่าจะมีส่วนในการบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง

จากการที่จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศวาระจังหวัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ลด คือ ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ และลดความรุนแรง ซึ่งดำเนินการมาแล้วระดับหนึ่งนั้น ได้ยกระดับให้มีการขับเคลื่อนในระดับชุมชนตำบลต่อไป จึงต้องคิดทำพื้นที่ทดลองให้เป็นรูปแบบตัวอย่างขึ้น จากกรอบแนวคิดดังกล่าวจึงได้คิดโครงการลดอุบัติเหตุบนถนนสาย 24 ที่ผ่านจังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลของการประชุมสรุปว่าแต่ละ อบต. จะกลับไปทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุในหมู่บ้าน มีการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังอุบัติเหตุประจำหมู่บ้าน มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อรณรงค์สร้างกระแสชุมชน มีการขอความร่วมมือจากร้านค้า สถานประกอบการริมถนนจัดทำป้ายรณรงค์เป็นระยะตลอดเส้นทาง มีการทำข้อตกลงสัญญาประชาคมให้พ่อแม่ดูแลลูกหลานวัยรุ่นเป็นพิเศษระหว่างเทศกาล มีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและจัดเก็บข้อมูลระหว่างเทศกาลเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการรณรงค์ มีการให้รางวัลยกย่องชมเชยตำบลหมู่บ้านที่มีรูปแบบวิธีการจัดการที่ดี และการสรุปบทเรียนร่วมกัน

นายศักดา กล่าวอีกว่า กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุแบบชุมชนมีส่วนร่วมนี้ ไม่ได้มุ่งทดแทนกลไกสร้างความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลที่มีอยู่เดิม แต่เป็นเพียงการทดลองค้นหารูปแบบการปฏิบัติการ ที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่ท้าทายที่ว่าชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง จะสามารถจัดการความปลอดภัยให้ชุมชนได้จริงหรือไม่ งานนี้อาจจะได้คำตอบที่อาจจะนำไปสู่รูปแบบการสร้างชุมชนปลอดภัยในที่สุด
ที่มา: เครือข่ายสุรินทร์สร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม