“ฝ้ายคำเกมส์ 54” กีฬาสีปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 1,720

“ฝ้ายคำเกมส์ 54” กีฬาสีปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก นำตัวแทนเยาวชนนักรณรงค์ งดเหล้า นำสื่อรณรงค์ในการแข่งขันกีฬาภายใน “ฝ้ายคำเกมส์” โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

นางสาวละออ หอมทวีนางสาวละออ หอมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายใน “ฝ้ายคำเกมส์2554” ครั้งนี้เป็นกีฬาปลอดอบายมุข ซึ่งโดยปกติแล้วโรงเรียนของเราไม่มีการนำสิ่งอบายมุขมายุ่งเกี่ยว ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ อยู่แล้ว จึงขอให้นักกีฬาทุกคนนั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอบายมุข รักษาความดีของคนไว้ดุจเกลือรักษาความเค็ม และขอให้มีความเป็นน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งดีงามที่สุดเรื่อง: สิทธิพจน์ อ้นฟัก
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม