เครือข่ายสุขภาพจัดถกรับมือภัยพิบัติ

โดย
| |
อ่าน : 2,016

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ร่วมกับสำนักงานปฏิรูป(สปร.)จะเปิด"เวทีสังเคราะห์บทเรียน : จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ"ในวันที่ 9-10 มกราคมนี้ ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบฯ กทม. เพื่อพลิกวิกฤติจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการผนึกกำลังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกว่า 20 องค์กร ทั่วประเทศ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ. )เครือข่ายจิตอาสา สมาคมนักผังเมืองไทย เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ฯลฯ ร่วมระดมความคิดจากประสบการณ์และความรู้ว่าด้วยระบบการจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองยามประสบภัยทุกประเภท

หัวข้อในการสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้ เช่น พลังชุมชนจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน,ความเป็นธรรมในการจัดการภัยพิบัติ,ระบบการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อรับมือภัยพิบัติระบบข้อมูลและระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และผังเมืองกับการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ ทั้งนี้ เวทีดังกล่าวยังถือเป็นการประมวลองค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน เพื่อกลั่นกรองเป็นบันทึกบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับการปรับปรุงร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่จะนำเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม