สูบยาเส้นร้ายเท่าบุหรี่ซอง

โดย
| |
อ่าน : 6,883

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่า กลางเดือนมกราคมนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จะเริ่มเผยแพร่สปอตรณรงค์ในทีวีและสื่ออื่น ๆ ว่าการสูบบุหรี่ยาเส้นมีอันตรายร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนกว่าบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน  ด้วยสโลแกนว่า  “ยาเส้น= บุหรี่ซอง  ตายเท่ากัน”

ทั้งนี้ที่มาของการรณรงค์ประเด็นยาเส้นร้ายเท่าบุหรี่ซอง  เนื่องจากการสำรวจใหญ่ทั่วประเทศครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2552  พบว่าในจำนวนประชากรไทยอายุมากกว่า 15 ปี 52.6 ล้านคนทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบมีจำนวนถึง 21 ล้านคนหรือร้อยละ 40 มีความเชื่อว่าการสูบบุหรี่ยาเส้นมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน โดยประชากรที่มีการศึกษาน้อย มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในชนบทมีสัดส่วนที่มีความเชื่อเช่นนี้ มากกว่าประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าและที่อาศัยอยู่ในเมือง และประชากรภาคใต้มีความเชื่อเช่นนี้สูงสุดคือร้อยละ 62.5 ขณะที่คนกรุงเทพต่ำสุดร้อยละ 25.1 การสำรวจเดียวกันพบว่าในจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ 12.4 ล้านคน 5.0 ล้านคนสูบบุหรี่ซองจากโรงงาน และ 4.5 ล้านคนสูบบุหรี่ยาเส้นมวนเอง  โดยมีประชากร 2.9 ล้านคนที่สูบบุหรี่ทั้งสองประเภท

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวต่อไปว่า จำนวนประชากรไทยที่สูบบุหรี่ยาเส้นมวนเองมีสัดส่วนที่ลดลงน้อยกว่า ชายไทยที่สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานในช่วงยี่สิบปีของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่ผ่านมา โดยชายไทยร้อยละ 25.2 สูบบุหรี่โรงงานในปี พ.ศ.2534  ลดลงเหลือร้อยละ 15.0 ในปี พ.ศ.2552 หรือลดลงร้อยละ 38 ขณะที่ชายไทยร้อยละ 20.3 สูบบุหรี่ยาเส้นมวนเองใน พ.ศ.2534 และร้อยละ 14.6  ในปี พ.ศ.2552 หรือลดลงร้อยละ 28 สาเหตุสำคัญที่การสูบบุหรี่ยาเส้นในคนไทยลดลงน้อยกว่า เนื่องจากอัตราภาษีที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับบุหรี่โรงงาน ทำให้บุหรี่ยาเส้นมีราคาถูกมาก ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐบาลเก็บภาษียาเส้นต่ำเพราะอันตรายน้อยกว่า  และที่ผ่านมาการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เน้นแต่พิษภัยบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน การพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ยาเส้นยังทำกันน้อย เนื่องจากโรงงานขนาดเล็กๆ ไม่ได้ทำตามกฎหมาย และยังไม่มีการกวดขันเรื่องนี้ 

นอกจากการรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายที่แท้จริงของยาเส้นแล้ว  ศ.นพ.ประกิต  เสนอให้รัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่ยาเส้นให้มีราคาใกล้เคียงกับบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้จำนวนคนสูบบุหรี่ลดลง ประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลโรคจากการสูบบุหรี่แล้วยังจะทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษียาเส้นเพิ่มขึ้นอีกปีละกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท  อีกมาตรการหนึ่งคือให้มีการพิมพ์คำเตือนเป็นรูปภาพบนซองบุหรี่ยาเส้นอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกับบุหรี่ซองของโรงงาน

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม