ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดย
| |
อ่าน : 9,108

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานสัญจร ภายใต้แนวคิด "คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน" รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยได้ไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 2.โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 3.โรงเรียนพรตพิทยพยัต 4.โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม 5.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 6.โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 7.โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 8.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 9.โรงเรียนสายปัญญาฯ และ 10.โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อให้เห็นความสำคัญในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเป็นการสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน

ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งเป็นการสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานของโรงเรียนให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนได้รับทราบโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะเป็นการบรรยายประกอบกับการสาธิตอุปกรณ์และการเล่นเกมในฐานต่างๆทำให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยจำลองฐานความรู้เป็นสถานที่ต่างๆในโรงเรียนทั้งหมด 5 ฐานความรู้ ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน้ำ โรงอาหารและโรงรถ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ไปสำรวจและเก็บข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อย เพื่อนำไปพัฒนาและสามารถทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่อไป 

 ที่มา: สถาบันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม