สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 4,867

สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน

สสส.หนุนโครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาส ปั้นกิจกรรมลด"ช่องว่าง"อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ทั้งการศึกษา ระบบสุขภาพ การสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสว่า ปีนี้โครงการจะเน้นการสร้างแกนนำเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตามประเด็นของกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้น ทั้งกลุ่มเยาวชนชาวเลซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ใน จ.ภูเก็ต กลุ่มเด็กแรงงานในสวนส้มที่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเด็กพิการที่ จ.เชียงราย โดยจะนำเยาวชนเหล่านี้ร่วมอบรมทำกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานตามลักษณะเฉพาะกลุ่ม ทั้งทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งการสำรวจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสุขภาพทั้งนี้เพื่อให้แกนนำเหล่านั้นเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ ก่อนเป็นกำลังหลักร่วมสร้างชุมชนของตนเอง

นายวีรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ม.ค. 55 โดยวันที่ 25-26 ม.ค.เป็นการอบรมทักษะนวดแผนไทยให้แก่เด็กพิการพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนั้นแต่ละโครงการจะเริ่มทำกิจกรรมในช่วงเดือน ก.พ. ครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการประเมินศักยภาพแล้วต้องยอมรับว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีความพร้อมน้อยกว่าเยาวชนในระบบการศึกษาปกติ เพราะต้องรับผิดชอบภาระครอบครัว ทำให้มีโอกาสในการทำกิจกรรมน้อย ดังนั้น สสส. จึงต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมออกแบบตามความต้องการของเยาวชน พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนของกลุ่มเด็กเหล่านี้เข้มแข็งและเป็นกำลังหลักในการบ่มเพาะเยาวชนรายอื่นๆ ต่อไป

สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน

นายอดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์ สมาคมสร้างเสริมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ฐานะหัวหน้าผู้ประสานงาน "โครงการวันแลงใหม่ของเด็กในสวน" กล่าวว่า กิจกรรมที่ทำขณะนี้จะเน้นให้เยาวชนสำรวจชุมชนตัวเองผ่านการผลิตสื่อเพื่อสะท้อนความคิดที่มีต่อตัวเอง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเสนอพร้อมวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น เพื่อสร้างทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตให้แก่เยาวชนด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม