สวท.จับมือสสส. พัฒนารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โดย
| |
อ่าน : 3,033

สวท.จับมือสสส. พัฒนารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง และภูมิภาคอีก 51 สถานี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2555 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคมนี้

ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐเพื่อสร้างคลื่นต้นแบบวิทยุสาธารณะเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทาง สวท. ความถี่ เอฟ.เอ็ม. 105 เม็กกะเฮิร์ตซ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ตั้งแต่ปี 2552 ต่อมาในปี 2554 สวท. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยขยายเครือข่ายรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไปยัง สวท.ภูมิภาค 24 สถานี

สำหรับในปี 2555 จะขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม สวท.ภูมิภาค ให้เข้าร่วมโครงการอีก 27 สถานี รวมเป็น 51 สถานี อันจะส่งผลให้มีพื้นที่สำหรับรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ สวท.จึงเชิญ สวท.ภูมิภาค 51 สถานี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สวท.จับมือสสส. พัฒนารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวางแนวทางในการผลิตรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงาน ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ โดยมีวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยาย คือ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท รักลูก นายวันชัย บุญประชา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และนางสาวอมรรัตน์ สิงสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ยังจะเป็นการพัฒนา สวท. ความถี่ เอฟ.เอ็ม. 105 เม็กกะเฮิร์ตซ ตลอดจน สวท.ภูมิภาค อีก 51 สถานี ให้เป็นสถานีวิทยุของรัฐที่มีศักยภาพในการผลิตรายการเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่างมีคุณภาพ

 


ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม