ม.รังสิตตั้งสถาบันคลังปัญญาฯ สร้างองค์ความรู้การศึกษาไทย

โดย
| |
อ่าน : 3,399

มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ รวม 4 หลักสูตรให้เป็น 1 คงคณบดีแต่ละหลักสูตรไว้ ชี้จุดเด่นของหลักสูตรทั้ง 4 คือ อาจารย์ที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดเข้าใจมีประสบการณ์ตรง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดตั้งสถาบันคลังปัญญาฯ เพือสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ให้การศึกษาไทย

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การรวม 4 หลักสูตรไว้ในวิทยาลัยเดียวกัน และคงคณบดีผู้ดูแลเดิมไว้ทั้ง 4 หลักสูตร คือรัฐประศาสนศาสตร์การทูตและการต่างประเทศ อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม และบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ของไทย และมีความเชื่อมั่นว่า แม้ ม.รังสิตจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่จะสามารถสอนเรื่องการบริหารภาครัฐได้ดี เพราะคณบดีแต่ละหลักสูตรล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพนั้น ๆ และเคยผ่านงานด้านการบริหารงานภาครัฐมาก่อนแม้แต่ตนเอง ก็เคยทำงานภาครัฐมาก่อนแม้แต่ตนเอง ก็เคยทำงานภาครัฐมาก่อนไม่ว่าจะเป็น รองอธิการบดี คณบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ฯลณ จึงทำให้รู้จักระบบการทำงานของภาครัฐ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำมาสอนให้กับคนรุ่นใหม่ได้

ม.รังสิตตั้งสถาบันคลังปัญญาฯ สร้างองค์ความรู้การศึกษาไทย

ดร.เอนก กล่าวเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรต่างๆ ว่าด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะเรียนเกียวกับการแก้ปัญหาการจัดการองค์กรภาครัฐ ซึ่งกลุ่มผู้เรียนมีทั้ง อาจารย์ ข้าราชการ ฯลฯ เปิดรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้าน บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ จะศึกษษด้านการบริหารของภาครัฐทั้งในและต่างประเทศเปิดรับระดับปริญญาตรี ส่วนการทูตและการต่างประเทศ เป็นการศึกษาแนววิชาชีพด้านการทูต อาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทูตโดย ตรง ซึ่ง ม.รังสิต เป็นสถาบันการทูตและการต่างประเทศแห่งแรกของเอเชียอาคเนย์ เปิดรับระดับปริญญาโทสำหรับอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นหลักสูตรที่ปัจจุบันกำลังต้องการบุคคลากรจำนวนมาก เพราะองค์กรส่วนท้องถิ่นที่กำลังขยายตัว เน้นการสอนด้านการบริหารงานยุติธรรม เปิดรับปริญญาโมท และกำลังจะขยายไปสู่ระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2555

"นอกจากจุดเด่นของหลักสูตรทั้ง 4 คึอ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วนั้น วิทยาลัยยังจัดตั้งสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ โดยร่วมมือกับแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นเวทีความคิดแลกเปลี่นนความรู้ ศึกษาวิจัย เสนอแนะยุทธศาสตร์ใหม่ของสังคมไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการจัดสัมมนาจะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้าร่วม ถือเป็นหนึ่งในศักยภาพและความพร้อมของทางวิทยาลัยฯ และการสร้างองค์ความรู้ให้การศึกษาไทย "คณบดีวิทยาลับ บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ กล่าวเสริม

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรและการสมัคร โทร 0-2791-5500-10 หรือ www.rsu.ac.th
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม