ตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี

โดย
| |
อ่าน : 3,020

ตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี

ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) ร่วมกับแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม “เวทีตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี”

ตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมรีเจนท์แกรนด์บอลรูม โรงแรมรีเจนท์ พาเลช จังหวัดอุบลราชธานี ในงานมีกิจกรรมการอภิปรายเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แก่สาธารณะ การแสดงสร้างสรรค์จากกลุ่มเยาวชนต่างๆ รวมทั้งเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนฯ ผ่านข้อเสนอของเครือข่ายฯ ที่ต้องการเห็นงานกองทุนฯ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เรื่องการเท่าทันสื่อของประชาชน  ซึ่งจะเกิดการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสื่อในการผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย
 ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม