ตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี

โดย
| |
อ่าน : 2,871

ตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี

ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) ร่วมกับแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม “เวทีตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี”

ตุ้มโฮมพลังเครือข่ายอีสาน ผลักดันกองทุนสื่อดี

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมรีเจนท์แกรนด์บอลรูม โรงแรมรีเจนท์ พาเลช จังหวัดอุบลราชธานี ในงานมีกิจกรรมการอภิปรายเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แก่สาธารณะ การแสดงสร้างสรรค์จากกลุ่มเยาวชนต่างๆ รวมทั้งเปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการผลักดันพระราชบัญญัติกองทุนฯ ผ่านข้อเสนอของเครือข่ายฯ ที่ต้องการเห็นงานกองทุนฯ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เรื่องการเท่าทันสื่อของประชาชน  ซึ่งจะเกิดการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสื่อในการผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย
 ที่มา: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม