ถอดรหัสเรียนรู้ จากเด็กด้อยโอกาส สู่เด็กได้โอกาส

โดย
| |
อ่าน : 2,310

รร.บ้านห้วยไร่สามัคคี ต้นแบบการสอนนอกกรอบเพื่อสร้างอาชีพแก่นักเรียน เพื่อตีโจทย์ “การเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงในสังคม” ด้วยการนำข้อมูลความรู้จากกรณีศึกษา มาสังเคราะห์เป็นแนว มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ

ถอดรหัสเรียนรู้ จากเด็กด้อยโอกาส สู่เด็กได้โอกาส

เวที “ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล” โดยการผนึกกำลังของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อตีโจทย์ “การเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงในสังคม” ด้วยการนำข้อมูลความรู้จากกรณีศึกษาตัวอย่างมาสังเคราะห์เป็นแนว มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยร่วมกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม

โจทย์แรกของเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ คือ “การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสัมมาชีพ” ผ่านกรณีศึกษา “โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี” อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย หนึ่งในกรณีศึกษาโรงเรียนนอกกรอบที่จัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างอาชีพให้กับนักเรียน

นายศุภโชค ปิยะสวัสดิ์นายศุภโชค ปิยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สะท้อนว่า ผมไม่อยากให้เด็กจบ 4.00 แล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างในเมื่อเขาจบแล้วไม่ได้ไปเรียนต่อ

“เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา และมีปัญหาการแข่งขันด้านการเรียน จบมาก็ไม่ได้เรียนต่อ จึงเกิดแนวคิดบรรจุหลักสูตรวิชาชีพเข้าไป โดยได้แนวคิดจากโครงการพัฒนาดอยตุงของสมเด็จย่า และเชิญผู้รู้ด้านอาชีพมาช่วยสอน จนปัจจุบันได้เกิดการสอน 5 หลักสูตร ทั้งสายสามัญ เกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจจีน เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักเรียนที่จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพและอยู่รอดได้ในสังคม” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างสัมมาชีพ มาร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล ในวันที่ 9 ก.พ. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ร่วมถอดรหัส“การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสัมมาชีพ” โดยติดตามการรายงานสดได้ทาง twitter สสค. @qlfthailand และที่ facebookhttp://www.facebook.com/qlfthailand ระหว่าง เวลา 13.30-16.30 น. วันที่ 9 ก.พ.นี้
ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม