หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 3,986

มูลนิธิชุมชนไทร่วมกับ สสส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนชาวเล ปลูกฝังเยาวชนชาวเลรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาของตนเอง พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตในอดีตที่เรียบง่าย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์

หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต

นายสนชัย ฤทธิชัย ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนชาวเล จ.ภูเก็ต มูลนิธิชุมชนไท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายนักวิชาการ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเลในพื้นที่อันดามัน พบปัญหาดังนี้ 1.ปัญหาการประกอบอาชีพชาวเลไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้เหมือนเดิม โดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นเนื่องจากการประกาศเขตอนุรักษ์ รวมถึงการพัฒนาของโรงแรมต่างๆ 2.ปัญหาการศึกษา หลักสูตรการศึกษายังไม่เข้าสถึงกลุ่มชาวเล ส่งผลให้ไม่มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ 3.ปัญหาสถานะบุคคล มีชาวเลเป็นจำนวนไม่มีบัตรประชาชน 4.ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย มีการออกโฉนดทับชุมชนชาวเล และ 5.ปัญหาเรื่องประเพณีวัฒนธรรม และพิธีกรรม

หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต หนุนเยาวชนชาวเลรู้รักชาติพันธุ์วิถีชีวิต

นายสนชัย กล่าวต่อว่า กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาวเลที่ผ่านมา มีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ สื่อสาธารณะสนใจวิถีชีวิตชาวเล โดยเฉพาะองค์กรต่างๆ อย่าง มูลนิธิชุมชนไท และสสส. จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ในการสร้างเยาวชนชาวเลรุ่นใหม่ ให้หันมาสนใจปัญหาของตนเอง ที่สำคัญยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ เอาไว้โดยนำกิจกรรมต่างๆ เข้าไปให้เด็กและเยาวชนชาวเลได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเรียนรู้ภาษาชาวเล กิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชุมชนเรียนรู้การแสดงชาวเล ลองเง็ง กาหยง เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้เยาวชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะให้ทำหน้าที่สืบค้นประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง ทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตในอดีตที่มีวิถีเรียบง่าย ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์

"การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่บรรลุผลอย่างถาวร ที่สำคัญชาวเลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ อ่านหนังสือไม่ออก ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เข้าใจในชาติพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน ทั้งนี้ผมจะผลักดันโครงการนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คนแล้ว" ผู้ประสานงานโครงการ กล่าว
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม