อีสานล่าง 5 จังหวัดสานพลังชุมชนทำถนนปลอดภัยช่วงสงกรานต์

โดย
| |
อ่าน : 2,026

ประชาคมถนนสาย 24 ทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี หารือขับเคลื่อน "สงกรานต์ปลอดภัยตลอดสายถนน 24” หลังจากช่วงปีใหม่ 2555 สามารถลดอุบัติเหตุและทำให้พื้นที่ปลอดภัยได้จริง

นายบำรุง เป็นสุขนายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง เปิดเผยว่า เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมของประชาคมจังหวัดบนถนนสาย 24 ประกอบด้วย นครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการขับเคลื่อนสร้างรูปแบบชุมชนปลอดภัยให้ตลอดเส้นทางโดยยึดถนนสาย 24 เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ   

ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมที่จะขับเคลื่อน "สงกรานต์ปลอดภัยตลอดสายถนน 24” โดยมุ่งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา พระสงฆ์  ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงครอบครัวในชุมชน ทำประชาคมเพื่อให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ร่วมกัน ออกแบบสร้างความปลอดภัยในชุมชนร่วมกัน สร้างกฎกติกาเพื่อปฏิบัติการร่วมกัน ที่จะทำให้คนในชุมชนของตนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในช่วงสงกรานต์ และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ แบบปีใหม่ไทยในชุมชนเพื่อตรึงคนในชุมชนให้อยู่กับกิจกรรมในชุมชนของตน  

ในส่วนของผู้ประสานงานประชาคมจังหวัด ก็ยึดถือตามแนวทางการรณรงค์ถนนสาย 24 ปลอดภัยที่ออกแบบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย แนวทาง 10 ข้อ ได้แก่ 1.สำรวจข้อมูลบนถนนและในตำบลที่อยู่บน ถนน 24 จุดเสี่ยง เช่น ทางร่วม ทางแยก เนิน ทางตรง ทางโค้ง ฯลฯ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน 24 สถิติอุบัติเหตุ ลักษณะ สาเหตุ ความรุนแรง ประเมินข้อดี ข้อเสียของ มาตรการที่เคยดำเนินการในช่วงเทศกาลของปีที่ผ่านมา 

อีสานล่าง 5 จังหวัดสานพลังชุมชนทำถนนปลอดภัยช่วงสงกรานต์

2.การพัฒนาแผนลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ ระดับตำบล การสำรวจข้อมูลระดับตำบล การทำประชาคมตำบล ให้เกิดมติของตำบล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในตำบล เกี่ยวกับมติและมาตรการของตำบล โดยเน้นการ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว  การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาอุปกรณ์หรือกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบล การจัดกระบวนการจัดการความรู้เพื่อชุมชนปลอดภัย 3.สร้างสัญญาประชาคม สัญญาประชาคมระดับจังหวัด สัญญาประชาคมระดับตำบลในตำบลที่อยู่บนถนนหมายเลข 24 4.การประสานนโยบาย ผ่านศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ไปยัง จังหวัด อำเภอ ส่วนท้องถิ่น หน่วยที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายทางภาคประชาสังคม

อีสานล่าง 5 จังหวัดสานพลังชุมชนทำถนนปลอดภัยช่วงสงกรานต์5.การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทาง 6.การบังคับใช้กฎหมาย 7.การพัฒนาอุปกรณ์หรือกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุบนถนน 24 8.การสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมชุมชน ในพื้นที่ตำบลบนถนน 24 เพื่อยึดตรึงคนในพื้นที่ 9.การประสานงาน ติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน และคืนข้อมูล 10.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ “ชุมชนปลอดภัย”   

ส่วนศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง จะทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน และผลักดันให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป  

นายบำรุง กล่าวทิ้งท้ายว่า จากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์ได้ว่าชุมชนสามารถสร้างการลดอุบัติเหตุและทำให้พื้นที่ปลอดภัยได้จริง ด้วยการจัดการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยตัวชี้ที่สำคัญคือ อุบัติเหตุจาก 86 ครั้ง ลดเหลือ 36 ครั้ง ในปีใหม่ที่ผ่านมาบนถนนสาย 24 ประเด็นที่ท้าทายสำหรับประชาคมถนนสาย 24 ก็คือ ชุมชนจะสามารถจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถกระบะเล่นสงกรานต์ ด้วยเงื่อนไขของกติกาประชาคม ได้หรือไม่ เพราะเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้  ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง จะสามารถสร้างชุมชนปลอดภัยได้ จึงเสนอให้ประชาคมจังหวัดถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญ
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม