กรีฑาผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

โดย
| |
อ่าน : 3,794

"สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย" ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่ย่อมจะมีวันสึกหรอ และเสื่อมสมรรถภาพลงไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกทั้งหลาย ยังจะพอเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออะไหล่ได้ ถ้าหากหมดอายุลง แต่ถ้าเป็นอวัยวะของคนเราคงจะเปลี่ยนได้ยาก หรือถึงแม้จะเปลี่ยนได้ก็คงจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม

กรีฑาผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของผู้สูงวัยทั้งหลาย การออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด หากจะหวังให้การทำงานของอวัยวะทั้งหลายยืดอายุการเสื่อมสภาพออกไปอีกนานเท่าที่จะทำได้

สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย จึงได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาจึงได้จัดการแข่งขัน กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.55 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรสโดย นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้กล่าวว่า ครั้งนี้เราได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการแข่งขันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายชุมชน ด้วยการประสานความร่วมมือกันทั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และทุกคนในชุมชน"

ในส่วนของความทันสมัยที่เพิ่มมาก็เห็นจะเป็นการรับสมัครในระบบออนไลน์เพื่อเป็นการยกระดับของการแข่งขันให้มีมาตรฐานมีการอบรมเทคนิคกีฬาต่างๆ รวมไปถึงความรู้ทางด้านโภชนาการของผู้สูงวัย, การออกกำลังกายที่เหมาะสม, การเตรียม ความพร้อมของนักกีฬาสูงอายุ ที่จะมีรายละเอียดในเชิงลึกมากกว่าการออกกำลังกายธรรมดา, ใช้กีฬาเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการออกกำลังกาย โดยทำให้เป็นวิถีชีวิตที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นปรกติในทุกวัน

"ช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งเราจะใช้การแข่งขันครั้งนี้เป็นตัววัดผล แต่ไม่ใช่การคัดตัวอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงแค่การทดสอบความพร้อมในด้านต่างๆ เท่านั้น ปีนี้เรามีนักกีฬาจากต่างชาติมาเข้าร่วมการแข่งขันถึง 11 ประเทศ จำนวนนักกีฬาประมาณ 150 คน ได้รับความร่วมมือจอากชมรมกีฬาผู้สูงอายุที่มีอยู่ 30-40 แห่งทั่วประเทศเป็นอย่างดี"

กรีฑาผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

สำหรับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากรายการนี้ น่าจะอยู่ที่การวัดผลการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย ประเมินในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ที่เป็นนักกีฬาจะต้องมีสมรรถภาพที่แข็งแกร่งขึ้น มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ เรามีหน่วยงานที่จะติดตามวัดผลหลักจากแข่งขันอีกด้วย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายคนให้ความเป็นห่วงก็คือเรื่องอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน เรื่องนี้ทาง อ.หาดใหญ่ ได้เตรียมการในส่วนนี้เอาไว้เป็นอย่างดีแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง

ถึงแม้ว่าจะสูงด้วยวัย แต่หัวใจยังคงกระชุ่มกระชวย "กรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17" จึงเป็นเวทีแข่งขันสำหรับผู้อาวุโสที่หัวใจไม่เคยยอมแพ้ต่อสังขาร
เรื่อง: ฉัตรกฤษณ์ เพิ่มพานิช
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม