สุรินทร์เตรียมจัดงานรวมพลคนเกษตรรักโลก

โดย
| |
อ่าน : 3,779

สุรินทร์เตรียมจัดงานรวมพลคนเกษตรรักโลก เชิญร่วมแสดงพลังและบทเรียนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ที่ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ และ สสส. จัดขึ้นระหว่างวันที 21-23 มีนาคม 2555 ในงาน "รวมพลคนเกษตรรักโลกปี 2555" ณ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ 

สุรินทร์เตรียมจัดงานรวมพลคนเกษตรรักโลก

นายสัมฤทธิ์ บุญสุข นายสัมฤทธิ์ บุญสุข ประธานมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ เปิดเผยว่า มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมเกษตรยั่งยืนและระบบการค้าที่เป็นธรรม” (รวมพลคนเกษตรรักโลกปี 2555) ระหว่างวันที 21-23 มีนาคม 2555 ณ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อแสดงพลังและบทเรียนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักและเห็นซึ่งคุณค่าของพันธุกรรมพื้นบ้านในฐานะที่เป็นฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและอธิปไตยทางด้านอาหารของท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและไม่ทำลายสุขภาพสิ่งแวดล้อม

โดยงานรวมพลคนเกษตรรักโลกปีนี้ มีกิจกรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น นิทรรศการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์ หมูหลุม, ไข่สบาย, กระบือไทย ร้อยแปดพันปุ๋ย รวมสูตรปุ๋ยอินทรีย์มากมายหลายชนิด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เวทีเสวนาวิชาการเกษตรยั่งยืน เช่น อนาคตชุมชนท้องถิ่นกับความมั่นคงด้านอาหาร สถานการณ์อาเซียน และ gms กับ ทิศทางการพัฒนาภาคอีสาน เกษตรกรรมยั่งยืน สถานการณ์ภัยพิบัติ เกษตรพันธสัญญาทาส กับระบบการค้าที่เป็นธรรม เกษตรยั่งยืนท้องถิ่นสุรินทร์ ลูกทุ่งชาวนา และงานโฮปบายพาแลง เป็นต้น
ที่มา: มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม