รณรงค์ อสม.เลิกสูบบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,010

รณรงค์ อสม.เลิกสูบบุหรี่

นักวิชาการแนะ อสม.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชน

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ศจย. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการวิจัยเรื่อง "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 5 จังหวัด" ว่า ปัจจุบันมี อสม. กระจายในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศจำนวนหลายแสนคน โดย อสม. ถือเป็นผู้นำการเผยแพร่ความรู้ ค่านิยมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ คณะผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยเพื่อสนับสนุนให้อสม. ลด ละ เลิกบุหรี่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด และยะลา โดยพบว่า อสม. บางส่วนยังคงสูบบุหรี่ ซึ่ง อสม.ชาย ที่ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 25-66 ของ อสม.ชายทั้งหมด จึงนำไปสู่การทำโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การลด ละ เลิก บุหรี่

"เมื่อวิเคราะห์จากการทำโครงการเพื่อช่วยให้อสม. ได้ลด ละ เลิกบุหรี่ พบว่า เหตุผลที่ อสม. สูบบุหรี่ เกิดจากความคิดว่าการสูบบุหรี่คลายเครียดได้ รองลงมา คือ ช่วยคลายความหงุดหงิด ไม่สบายใจ แก้เหงา บางส่วนระบุว่า เพื่อเข้าสังคมเคยชิน โดยกิจกรรมที่ทำกับชุมชนจะเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การให้ความรู้ การสร้างต้นแบบที่ดี และการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามา สนับสนุนด้านกำลังใจให้แก่ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ ความห่วงใยต่อคนใกล้ชิด สิ่งสำคัญที่สุด คือ แรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ซึ่งในวันอสม.แห่งชาติ 20 มี.ค. ควรมีกิจกรรมสนับสนุนให้อสม.เลิกบุหรี่เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชน" ดร.ศิริวรรณ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม