หนองบัวลำภู ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน

โดย
| |
อ่าน : 3,233

หนองบัวลำภู สัมมนาเข้มเน้นอปท.เป็นแกนนำลดอุบัติเหตุทางถนน หนุนป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรอย่างยั่งยืน สร้างกิจกรรมชุมชน ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน

หนองบัวลำภู ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อ.เมืองหนองบัวลำภู นายนะริทธิ์ ไชยะธน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2555 โดยมี นางสุมาลี เมืองนาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว ลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากทุก อบต.และเทศบาล ผู้แทน สอจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสังเกตการณ์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2555 อย่างพร้อมเพรียงกัน

นายสำเร็จ แสนคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้สนับสนุนให้จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินภายใต้โครงการชาวหนองบัวลำภูร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนในปี 2555 โดยกำหนดให้ดำเนินกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรอย่างยั่งยืน และกิจกรรมชุมชนร่วม ใจสร้างความปลอดภัยทางถนน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า ในงานนี้จังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแผนพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร (3ม เมาไม่ขับ, สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย 2ข ใบขับขี่, รัดเข็มขัดนิรภัย และ 1ร ขับรถเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด) โดยเฉพาะขณะนี้ทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับรถบรรทุกอ้อย และรถบรรทุกทั่วไปโดยจำกัดความสูง น้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ต่างๆ ทางจังหวัดจะมีการเข้มงวดในการระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม