ตำรวจภูธร ภาค 8 รุกสถานีตำรวจ 112 แห่งปลอดบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 3,175

ตำรวจภูธร ภาค 8 รุกสถานีตำรวจ 112 แห่งปลอดบุหรี่

กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ขานรับนโยบายกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและที่ทำงาน โดยการติดป้าย “สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่” หน้าสถานีตำรวจของตำรวจภูธร ภาค 8 ทั้งหมด 112  แห่ง ใน 7 จังหวัด เพื่อปกป้องสุขภาพทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มาติดต่องาน จากการได้รับควันบุหรี่มือสอง

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขยายผลการดำเนินโครงการสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ ระยะที่ 6 โดยรณรงค์ให้สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 จำนวน 112 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือคลอบคลุม 8 จังหวัด จัดเขตปลอดบุหรี่ โดยสนับสนุนป้าย “สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่” ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้สนับสนุนตำรวจนครบาล ตำรวจภูธร ภาค 7 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 และ ภาค 6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานเป็นเขตปลอดบุหรี่ และยังเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจเลิกสูบบุหรี่ด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องทำให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทุกแห่งปลอดบุหรี่ ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก

จากการวิจัย เรื่อง สถานการณ์การสูบบุหรี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของ พล.ต.ต.หญิง จันทนา วิธวาศิริ และ คณะ ในปี 2551 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของตำรวจ เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 กลุ่ม คือ สำนักงานใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรทั้ง 9 ภาค ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยปฏิบัติภารกิจเฉพาะอื่นๆ พบว่า ตำรวจภูธร 9 ภาค มีอัตราการสูบบุหรี่มากเป็นอันดับ 2 คือ ร้อยละ 31.98 (3,065 คน จาก 9,585 คนที่ตอบแบบสอบถาม) รองจากตำรวจนครบาลที่อัตราการสูบบุหรี่ เป็นร้อยละ 33.86 (941 คน จาก 2,779 คนที่ตอบแบบสอบถาม)

พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตรพล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 กล่าวว่า ขณะนี้กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ได้ดำเนินการติดป้าย “สถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” ให้กับสถานีตำรวจภูธร ภาค 8 ทั้ง 112 แห่ง เกือบครบ 100% แล้ว และในฐานะผู้รักษากฎหมาย เราจะประสานงานกับองค์กรภาคีในพื้นที่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นต้น ในการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างจริงจังต่อไป     

ด้าน พล.ต.ต.สมชาย มหาวันสุ ผู้รับผิดชอบโครงการสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ขณะนี้เราได้ขยายการรณรงค์มาสู่ ตำรวจภูธร ภาค 8 โดยครอบคลุมพื้นที่ 7  จังหวัด ในภูมิภาคใต้-จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนอกจากการติดป้ายหน้าสถานีตำรวจแล้ว ก็จะมีการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของแต่ละแห่ง และการติดตามประเมินผลด้วย

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โลหิตวิทยา  เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ  คลินิกวัยรุ่น  กระดูก  ลูกประคบสมุนไพร  รณรงค์สื่อสารสาธารณเพื่อสังคม  รสนิยมทางเพศ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ผัก-ผลไม้  เครื่องมือ  เบต้าแคโรทีน  ประกาศทั่วไป  สรางสุข  Best Investments for Health  เวียดนาม  มูลนิธิธรรมดี  สัมพันธ์  ธงสัญลักษณ์  โรคกระดูกเปราะ  เฉื่อยชา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม