ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

โดย
| |
อ่าน : 7,005

ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2554 ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดค่ายล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด จำนวน 30 ครอบครัว

ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด

วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด จากทีมวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมด้วยกัน เพื่อสร้างเครือข่ายพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นด้วยกัน เพื่อสร้างความอบอุ่นและกำลังใจแก่ครอบครัว และเพื่อให้ครอบครัวในชุมชน มีบทบาทในการสงเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชน 
 เรื่อง: จีรวัฒน์ แสงจันทร์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม