สอนให้รู้จักความสุขแท้

โดย
| |
อ่าน : 1,637

สอนให้รู้จักความสุขแท้

สสส.จับมือเครือข่ายพุทธิกา จัดโครงการ "สุขแท้ด้วยปัญญา" มุ่งหวังสร้างประสบการณ์ความสุขแท้แก่เยาวชน โดยไม่พึงพาวัตถุ ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าความเป็นไทย

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.ได้ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จัดโครงการ "สุขแท้ด้วยปัญญา" ขึ้น โดยจะมีการเปิดรับเยาวชนในช่วงเมษายนนี้ เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์และสรุปบทเรียนให้แก่เยาวชนและชุมชนในประเด็นการสร้างความสุขที่ถูกต้องในหลักคิด 4 ประการ คือ 1. การมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ 2. การไม่หวังลาภลอยคอยโชค 3. การเชื่อมั่นในความเพียรพยายาม และ 4. การรู้จักใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ

ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ทำกิจกรรมและเครือข่ายผู้ทำงานพัฒนาในพื้นที่ โดยได้เลือกพื้นที่ต้นแบบ 2 แห่งทำกิจกรรม ได้แก่ 1. อุบลราชธานี จะเน้นประเด็นการพัฒนากับเยาวชนที่ประสบปัญหาชีวิต จนอาจเป็นที่มาของการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยจะไปช่วยถอดบทเรียน เพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่กลับมาอีกและคืนโอกาสกลับเข้าสังคมอย่างมีความสุข 2. สงขลา จะเป็นการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา โดยนำเอาหลักคิดไปใส่ในหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่เรามีอยู่ โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม