24 ถนนสีขาว ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 3,162

สคล. และ สสส. สนับสนุนสำนักงานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 24 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสร้างเครือข่ายในทุกระดับ หวัง สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 24

24 ถนนสีขาว ลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ

สำนักงานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 24 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงานการรณรงค์ลดเหล้าลดอุบัติเหตุ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 24 ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับอำเภอ กลุ่มพลังชุมชน แกนนำเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 พื้นที่

นายบำรุง เป็นสุขนายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง เปิดเผยว่า สมาชิกเครือข่าย 5 จังหวัดอีสานตอนล่าง มีข้อตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสงกรานต์ปลอดภัยตลอดสาย 24 โดยมุ่งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพ สร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ภายในท้องถิ่น ทั้ง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงครอบครัวในชุมชน ทุกชุมชนตลอดเส้นทางหลวงหมายเลข 24 โดยการทำประชาคมเพื่อให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ ร่วมกันออกแบบสร้างความปลอดภัยในชุมชน สร้างกฎกติกาเพื่อปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์

และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แบบปีใหม่ไทยในชุมชน เพื่อตรึงคนในชุมชนให้อยู่กับกิจกรรมในชุมชนของตน ในส่วนของผู้ประสานงานประชาคมจังหวัดสุรินทร์ ยึดถือตามแนวทางการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยตลอดถนนสาย 24 ที่ออกแบบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานตอนล่าง จะทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวม และผลักดันให้เกิดการขยายผลในวงกว้างต่อไป
           ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม