ต้นแบบผู้สูงวัยห่างไกลเหล้าเบียร์

โดย
| |
อ่าน : 2,427

ต้นแบบผู้สูงวัยห่างไกลเหล้าเบียร์

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน โดยมีเครือข่าย ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มต้นกล้าปราการ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ศูนย์สุขภาพภาคประชาชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อคืนร้อยยิ้มให้กับผู้สูงวัย

ต้นแบบผู้สูงวัยห่างไกลเหล้าเบียร์

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธวัชชัย กลมธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 3 เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็นและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุฟันดี ภายในบริเวณจัดงานมีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ที่มา: ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม