อ่านสร้างสุข ปลูกฝังเด็กไทยรักการอ่าน

โดย
| |
อ่าน : 4,929

อ่านสร้างสุข ปลูกฝังเด็กไทยรักการอ่าน

สสส. ร่วมกับ องค์กรการศึกษา จัดทำโครงการ "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" สร้างพฤติกรรม เด็กไทยรุ่นใหม่รักการอ่าน และรู้จักสร้างสุขในชีวิตผ่านหน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรละ 10 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด

กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดรูปธรรมการอ่านสร้างสุขในกลุ่มผู้เรียน ทั้งในและนอกระบบ พร้อมสนับสนุนให้ผู้อ่านได้ใช้การอ่านนำไปสู่การสร้างสุขในชีวิต โดยการส่งเสริมให้เกิดการอ่านเพื่อจุดประกายให้ผู้อ่านชอบที่จะอ่านมีความสุข ความพึงพอใจ เพลิดเพลิน รื่นรมย์และนำการอ่านไปสร้างความสุขในชีวิตได้

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายนำร่องของโครงการ "อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา" คือผู้เรียนในและนอกระบบโรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมในการดำเนินการทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร องค์กรละ 10 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นมหานครแห่งการอ่าน และนครแห่งการอ่านในวาระการอ่านแห่งชาติคือ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น ลำปาง เพชรบุรี อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี เชียงราย และชลบุรี รวมถึงจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านคือ ลพบุรี และระยอง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มครอบครัว และชุมชนที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกด้วย

อ่านสร้างสุข ปลูกฝังเด็กไทยรักการอ่าน

ท.พ.กฤษดา กล่าวว่า ตัวอย่างการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนบ้านน้ำฉา ในรูปแบบของกิจกรรม reading buffet ซึ่งมุ่งเน้นแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก อ่านหนังสือไม่คล่องของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ครูบรรณารักษ์ ยุวบรรณารักษ์ ร่วมกับครูผู้สอน จัดคำถาม แยกเป็นกลุ่มสาระ และระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา และโรงเรียนในเครือข่าย และให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมใบงานตามความสนใจ ทำให้ผู้เรียนสามารถหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนังสือในห้องสมุด หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ นักเรียนที่ส่งใบงาน 1 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์สะสมแต้ม 1 แต้ม สะสมครบ 5 ครั้ง จะได้รับรางวัล ซึ่งผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น มีการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดของตนเอง และมีจำนวนนักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 29.02 ด้วย 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

             
       

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม