วช.ยื่นมือสนับสนุนงานวิจัยแก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน

โดย
| |
อ่าน : 2,276

วช.ยื่นมือสนับสนุนงานวิจัยแก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หารือร่วมกับเครือข่ายอุบัติภัยบนท้องถนน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการขยายผลนำความรู้จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

นางนลินี ทวีสินนางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนตัวเลขของจำนวนผู้ประสบภัยก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมดำเนินการโดยใช้ความรู้จากการวิจัย หรือทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า วช.ได้หารือร่วมกับเครือข่ายอุบัติภัยบนท้องถนน อาทิ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (สคปภ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการขยายผลนำความรู้จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

"เราจะพยายามพลิกสถานการณ์แก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนด้วยความรู้โดย วช. จะให้มีการสนับสนุนการทำวิจัยในเชิงนโยบายและการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงกายภาพ เช่นวิศวกรรมจราจร เชิงสังคม ได้แก่ การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงเชิงพฤติกรรมของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงภัยแบบไม่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มเติมจาก เมา ขับจับ เป็นต้นว่า เมาขับประกันไม่จ่าย ฯลฯ

เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้นำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เน้นเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น วช. จะเข้าไปร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยหวังว่าจะได้รูปแบบการเพิ่มความปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมที่ทุกฝ่ายจะได้นำไปขยายผลในเวทีต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อไป" เลขาธิการ วช.กล่าว
         ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม