วช.ยื่นมือสนับสนุนงานวิจัยแก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน

โดย
| |
อ่าน : 2,059

วช.ยื่นมือสนับสนุนงานวิจัยแก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หารือร่วมกับเครือข่ายอุบัติภัยบนท้องถนน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการขยายผลนำความรู้จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

นางนลินี ทวีสินนางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง แต่สัดส่วนตัวเลขของจำนวนผู้ประสบภัยก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมดำเนินการโดยใช้ความรู้จากการวิจัย หรือทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า วช.ได้หารือร่วมกับเครือข่ายอุบัติภัยบนท้องถนน อาทิ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (สคปภ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการขยายผลนำความรู้จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา

"เราจะพยายามพลิกสถานการณ์แก้ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนด้วยความรู้โดย วช. จะให้มีการสนับสนุนการทำวิจัยในเชิงนโยบายและการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงกายภาพ เช่นวิศวกรรมจราจร เชิงสังคม ได้แก่ การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงเชิงพฤติกรรมของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงภัยแบบไม่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มเติมจาก เมา ขับจับ เป็นต้นว่า เมาขับประกันไม่จ่าย ฯลฯ

เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้นำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เน้นเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น วช. จะเข้าไปร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยหวังว่าจะได้รูปแบบการเพิ่มความปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมที่ทุกฝ่ายจะได้นำไปขยายผลในเวทีต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อไป" เลขาธิการ วช.กล่าว
         ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สถานประกอบการต้นแบบ  หน้าจอ  มหกรรมลานโพธิ์  7 วันปลอดภัย  หลักพระพุทธศาสนา  แม่น้ำเพชรฯ  มีทางเลือก  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  สังคมจิตอาสา  ดื่มบนรถ...ถูกจับแน่  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  เพื่อนร่วมงาน  รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท  หมวกนิรภัย  สู่ขวัญ  สุขภาพปอด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  โรงเรียนนารีนุกูล  ปิ้ง  ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ประกาศ ต้นแบบ กฐิน ปลอดเหล้า ภาคตะวันออก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม