พื้นที่เรียนรู้ครอบครัว ทางออกของพ่อแม่มือใหม่ ไร้ที่ปรึกษา

โดย
| |
อ่าน : 3,052

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับเลม่อนฟาร์ม เปิดพื้นที่เรียนรู้ครอบครัว (family learning center) ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรม เพื่อให้ครอบครัวในเขตเมือง ได้มีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาพื้นฐานในครอบครัว ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

พื้นที่เรียนรู้ครอบครัว ทางออกของพ่อแม่มือใหม่ ไร้ที่ปรึกษา

สถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบัน พบว่ามีอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจากจำนวน 46,953 คู่ในปี 2536 เพิ่มขึ้นเป็น 109,277 คู่ ในปี 2552 ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 6-22 ปี พบว่าปัญหาสำคัญที่ครอบครัวประสบอยู่ 3 อันดับแรก คือ ปัญหาการเงิน รองลงมาเป็นปัญหาการไม่มีเวลาให้กันในครอบครัว และปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว 

จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในปี 2552 ระบุว่า จำนวนเด็กพิการอายุแรกเกิด - 18 ปีซึ่งได้รับการจดทะเบียนคนพิการแล้ว มีจำนวน 224,290 คน  จากจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนทั้งหมด 1,031,429 คน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับเลม่อนฟาร์ม โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นความสำคัญต่อการสร้างพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมของครอบครัว โดยเฉพาะในเขตเมือง ซึ่งยังขาดแคลนพื้นที่เรียนรู้ จึงได้เปิดพื้นที่เรียนรู้ครอบครัว (family learning center) เพื่อให้ครอบครัวในเขตเมือง ลักษณะต่างๆ ได้มีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหาพื้นฐานในครอบครัว ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การฝึกทักษะอาชีพ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวในเขตเมืองมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน พื้นที่เรียนรู้ครอบครัวจึงเป็นทางออกสำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องการความรู้ การจัดการปัญหาทักษะความเป็นครอบครัวในเรื่องต่างๆ

นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวว่า ครอบครัวยุคใหม่จำเป็นต้องปรับตัวทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ให้เท่าทันกับสังคมมากขึ้น ต้องช่วยกันสร้างพลังครอบครัว  และต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย พื้นที่เรียนรู้ครอบครัวนี้จะเป็นประโยชน์กับครอบครัวหลายกลุ่ม ครอบครัวทั่วไปจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆ  ร่วมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัว 

"นอกจากนั้นในกลุ่มครอบครัวลักษะเฉพาะต่างๆ เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มาร่วมกิจกรรม จะมีเพื่อนที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้สามารถจัดการตนเองและดูแลลูกได้ดีขึ้น ส่วนกลุ่มครอบครัวที่มีลูกพิการ จะสามารถเรียนรู้ทักษะในการดูแลลูก เข้าใจในความพิการมีเพื่อนอาสาสมัครที่สามารถไว้วางใจในการฝากดูแลลูก ทำให้ลดจำนวนเด็กพิการที่จะเข้าสู่สถานสงเคราะห์ได้" ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าว

นางสุพัตรา ไทยสนธิ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาร่วมกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ในพื้นที่เรียนรู้กล่าวว่า ตอนแรกที่มาร่วมกิจกรรม แค่อยากมีเพื่อน อยากทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้น อยากรู้ปัญหาคนอื่นและอยากรู้ว่าคนที่มีปัญหาเหมือนกับเราสามารถผ่านปัญหาไปได้ยังไง พอมาเข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าได้มากกว่าที่คิดคือ ทำให้ตัวเองรู้จักระงับอารมณ์ได้ดีขึ้น สามารถจัดระบบความคิดตัวเองได้ดี ไม่หวนคิดถึงปมปัญหาเก่าๆ มองไปข้างหน้า ทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลัง สามารถสื่อสารและเข้าใจลูกมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในพื้นที่เรียนรู้ จะมีกิจกรรมที่ให้ครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีเด็กพิการและครอบครัวที่มีลูกเล็ก ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่นห้องเรียนพ่อแม่ ในเรื่องทักษะการเลี้ยงดูลูก สัมพันธภาพภายในครอบครัว การดูแลสุขภาพ การพัฒนาจิต ฯลฯ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะเด็กวัยต่างๆ มีมุมหนังสือและของเล่นให้เด็กได้เพลิดเพลินสนุกสนาน นอกจากนั้นยังมีมุมให้คำปรึกษาครอบครัวเพื่อให้พ่อแม่ที่มีปัญหาและหาทางออกไม่ได้ สำหรับพ่อแม่ที่สนใจร่วมเรียนรู้กับ family learning center สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 0-2954-2346-7
ที่มา: มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม