เวทีเสวนาเยาวชนรุ่นใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ที่ภูเรือวิทยา

โดย
| |
อ่าน : 3,150

เวทีเสวนาเยาวชนรุ่นใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ที่ภูเรือวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการเวทีเสวนา เยาวชนรุ่นใหม่ไร้แอลกอฮอล์ โดยโรงเรียนภูเรือวิทยาร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากสุรายาเบียร์ทุกชนิด พร้อมใจกันเทเหล้าเผาบุหรี่ของไม่ดีเอาออกทิ้งไป

เวทีเสวนาเยาวชนรุ่นใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ที่ภูเรือวิทยานางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา รักษาการแทนผู้อำนวยฯ กล่าวว่า นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยมีนายพิศณุ คล้ายทิม ผู้ประสานงานฯ ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนนำร่องจัดอบรมเด็กเยาวชนซึ่งมีชั้น ม.1 ม.2 และม.4 จำนวนร่วม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้เด็กเยาวชนได้รู้ถึงโทษภัยของบุหรื่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และผลกระทบต่อตนเองครอบครัวและสังคมอย่างไรบ้าง

มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในการที่จะรู้เท่าทันเหล้าเบียร์ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มฯ  ตลอดจนช่วยกันหาวิธีที่จะทำให้ตนเองไม่เข้าใกล้สิ่งไม่ดีเหล่านี้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการรณรงค์ในโอกาสต่างๆ เพื่อให้มีการลด ละ เลิก หักดิบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เพิ่มยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนและเป็นจิตอาสาที่จะช่วยสังคมในโอกาสต่อไป
 ที่มา: เครือข่ายองค์กรงด เหล้าจังหวัดเลย

 


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม