4 ชุมชน วอนจัดมุมหนังสือ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน

โดย
| |
อ่าน : 10,360

4 พื้นที่ชุมชนในกทม. ชุมชนเสือใหญ่, ชุมชนพหลโยธิน 32 , ชุมชนหลัง มรภ.จันทรเกษม, ชุมชนหลังโรงเจ เรียกร้องให้รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมุมหนังสือ ห้องสมุดในชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง

4 ชุมชน วอนจัดมุมหนังสือ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน และเมืองหนังสือโลกในปี 2556 (world book capital 2013) บริษัทแมนพาวเวอร์ ประเทศไทยจำกัด โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา และเครือข่ายสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย  จัดงาน “ปั่นปันปัญญา” ขึ้น ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม กระจายการส่งมอบหนังสือถึงมือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ประสบภัยและขาดโอกาสเข้าถึงหนังสือดี

ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ขยายกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย โดยรูปแบบกิจกรรม คือการปั่นจักรยานเพื่อส่งมอบหนังสือและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน 4 พื้นที่ชุมชน คือ ชุมชนเสือใหญ่, ชุมชนพหลโยธิน 32, ชุมชนหลัง มรภ.จันทรเกษม, ชุมชนหลังโรงเจ

4 ชุมชน วอนจัดมุมหนังสือ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนทั้ง 4 ชุมชน จากกลุ่มตัวอย่าง 162 คนพบว่า ชุมชนร้อยละ 85.2 เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนของตนเอง โดยรูปแบบกิจกรรมที่อยากให้มีในชุมชนได้แก่ การมีมุมหนังสือ/ ห้องสมุดในชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในทุก ๆ สัปดาห์ เช่น ละครหุ่นมือ กิจกรรมเล่านิทาน จัดประกวดการอ่าน ฯลฯ

นอกจากนี้ชุมชนยังได้เสนอสิ่งที่อยากให้รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนในประเด็นที่หลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งสิ่งที่ถูกเสนอมากที่สุดคือ การมีห้องสมุดชุมชนที่มีหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับทุกกลุ่มวัย และการจัดกิจกรรมรักการอ่านในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิด “การอ่าน” ขึ้นทั้งระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม