วอน สธ.ออกกฎเหล็กห้ามดื่มเหล้าในโรงงาน-ท้ายกระบะ

โดย
| |
อ่าน : 2,716

เครือข่ายแรงงาน ชง รมว.สธ.ออกกฎเหล็กห้ามขาย-ห้ามดื่มเหล้า ในโรงงาน หนุนมาตรการห้ามขาย ห้ามดื่มบนรถ-ถนน หลังยอดสงกรานต์ ตายเพิ่ม 49 ศพ ระบุ 2 มาตรการควรบังคับใช้พร้อมกัน

วอน สธ.ออกกฎเหล็กห้ามดื่มเหล้าในโรงงาน-ท้ายกระบะ

น.ส.ประนอม เชียงอั๋ง ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงงานสีขาว ลด ละ เลิกเหล้า พร้อมด้วย นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ที่ปรึกษา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย แอลกอฮอล์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กว่า 30 คน เข้าพบนายวิทยา บุรณศิริ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเรียกร้องให้ผลักดันร่าง กฎหมายห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน และห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์บนรถ ถนน และทางสาธารณะ โดยขอให้เร่งนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ และมีผลบังคับใช้ทันที

น.ส.ประนอม กล่าวว่า ขอให้กระทรวง สาธารณสุข (สธ.) นำข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ ไปพิจารณาดังนี้ 1.ขอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เร่งผ่านร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน เป็นการด่วน 2.จากจำนวนผู้เสียชีวิตช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2555 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาสูงถึง 49 ราย และปัญหาการทะเลาะวิวาทลวนลามของคนเมาขาดสติ จากการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนนที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการ เร่งออกมาตรการห้ามขายห้ามดื่มบนถนน โดยครอบคลุมถึงบนรถ ท้ายกระบะและทางสาธารณะ เพื่อลดปัญหา และ 3.ขอให้กำลังใจ สธ.ในการต่อสู้กับอิทธิพลของผู้ที่เสียประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายจะเด็จ ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ภาคประชาชนมีความหวังและรอให้เกิดการบังคับใช้ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนี้ มาโดยตลอด และ เชื่อว่าหากผ่านความเห็นชอบจะส่งผลดี ทั้งกับคนงานทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว และนายจ้างที่จะได้ประสิทธิภาพ การทำงานดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดที่สามารถนำมาใช้ควบคุมการจำหน่ายและบริโภคได้อย่างจริงจัง
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม