พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้Lกฮ”

โดย
| |
อ่าน : 3,045

งดเหล้านครพนม พัฒนาเยาวชนรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ ชักจูงคนร่นใหม่เรียนรู้ ทำความเข้าใจโทษของการดื่มสุราและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ” พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ”

เมื่อวันที่ 28 – 30 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจบี เพลส อ.บ้านแพง จ.นครพนม ประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครพนม นำโดยนายชูชีพ มณีพรรณ และทีมงาน ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดนครพนม “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจโทษของการดื่มสุราและปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้สังคมรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณะ และสร้างความยั่งยืนในการจัดการเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดนครพนม

พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ” พัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนนครพนมรุ่นใหม่หัวใจ ไร้lกฮ”

กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การจัดประชุมชี้แจง คณะทำงานประชาคมฯกับเครือข่าย เยาวชน และภาค ถึงบทบาทสำคัญในการณรงค์ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการ หลักแนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี และกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนงดเหล้า เพื่อเสริมสร้าง เจตคติในเบื้องต้น และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ ภายหลังจากการจัดกิจรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเกิดการสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนเครือข่ายได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์การงดดื่มสุราตามรูปแบบแนวทางสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการระดมสมองในกลุ่ม โดยร่วมกับประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครพนม กิจกรรมที่จัดขึ้นได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 60 คน
เรื่อง: ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม