Child Watch ถอดบทเรียนแก้ปัญหาลูกแรงงานต่างด้าว

โดย
| |
อ่าน : 2,953

child watch ถอดบทเรียนแก้ปัญหาลูกแรงงานต่างด้าว

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง ลงพื้นที่สมุทรสาคร จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงประเด็นเด็กลูกแรงงานต่างด้าว พร้อมถอดบทเรียนการจัดการปัญหาเด็กลูกแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปขยายผลในจังหวัดอื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง (child watch ภาคกลาง) เปิดเผยว่า โครงการ child watch ภาคกลาง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยจัดการประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงประเด็น “เด็กลูกแรงงานต่างด้าว” ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเครื่องมือในการถอดบทเรียนการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับลูกแรงงานต่างด้าว โดยเชื่อว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ได้ดำเนินการเรื่องลูกแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมครั้งนี้จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและการจัดการปัญหาลูกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำผลการประชุมไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับการแก้ไขปัญหาลูกแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2557 ต่อไป

สำหรับหัวข้อที่ศึกษา คือ สภาพความหลากหลายของปัญหา ผลกระทบต่อชุมชน มาตรการช่วยเหลือระยะสั้น-ระยะยาว และระบบบริหารจัดการดูแลเด็กและเยาวชนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนปัจจัยหนุนเสริม ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีการสร้างเครือข่ายกับผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่ และตัวแทนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


 

เรื่อง: ปราโมทย์ ฐิติวงศ์ฤทธิ์
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม