ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10

โดย
| |
อ่าน : 2,368

กลุ่มสิทธิผล "we care" ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10 ที่เกาะไหง ทะเลตรัง

ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10

โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10 จัดขึ้นอยู่ภายใต้สโลแกน "ช่วยโลก ช่วยเรา" ถือเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ และ สสส. ตั้งใจสานต่อโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำที่จะมาทำหน้าที่เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ท้องทะเล และระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป

  เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทยผ่านกิจกรรมอบรมดำน้ำ ถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10  ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10

การคัดเลือกใช้วิธีให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13-20 ปี ส่งผลงานประกวดเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ a4 หัวข้อ "โลกร้อน ทะเลล้า" ซึ่งปีนี้มีน้องๆ ให้ความสนใจกว่า 250 คน จากนั้นให้เยาวชน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความ สอบสัมภาษณ์ สามารถว่ายน้ำได้อย่างดี และผู้ปกครองเห็นชอบ มาฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกาะไหง ทะเลตรัง ค่ายเยาวชนทัศนศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลารวม 7 วัน 

ตลอดระยะเวลา 7 วัน น้องๆ เรียนรู้การดำน้ำลึกแบบสกูบ้า ตามมาตรฐาน padi หลักสูตร padi open water diver course และศึกษาธรรมชาติของโลกใต้น้ำ รู้จักปลาต่างๆ ที่น่าสนใจ เรียนรู้ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร และผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการถูกทำลายของระบบนิเวศใต้น้ำ การเรียนรู้ทั้งหมดจะปลูกฝังความรักและหวงแหนท้องทะเลไทย มิให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้
ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม