ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์” ปลอดของมึนเมา

โดย
| |
อ่าน : 3,245

ม.ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์”เน้นสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยปลอดแอลกอฮอล์ของมึนเมาและการรับน้องนอกสถานที่

ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์” ปลอดของมึนเมา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสามปอยหลวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และวิธีการต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายใต้งาน “รับน้องสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี ทำดีจิตอาสาปี 2” โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดโครงการและได้รับความร่วมมือจากผู้นำนักศึกษาทั้ง 5 คณะและ 1 วิทยาลัย ประกอบไปด้วย คณะคุรุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ

ในการทำความเข้าใจกับกิจกรรมการรับน้องให้สร้างสรรค์และร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์ของแต่ละคณะโดยทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ มาตรการ ข้อห้ามและบทลงโทษในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ได้ตั้งแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องให้สร้างสรรค์ 10 ประการดังนี้

ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมผู้นำ “รับน้องสร้างสรรค์” ปลอดของมึนเมา

1ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตั้งอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกรอบของกฎหมายและศีลธรรม ไม่ขัดกับนโยบายมหาวิทยาลัย 2.หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ 3.คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยที่มีเหตุผล โดยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ 4.การจัดกิจกรรมต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและการพนัน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ โทษภัย และอันตราย 5.จรรโลงวัฒนธรรมไทย ด้วยวิธีการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ลวนลาม ส่อไปในทางลามกอนาจาร

6.ปลูกฝั่งจิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมเรื่องการจัดระเบียนตนเอง 7.ทำโครงการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและประสานงานกับฝ่ายกิจกรรมให้รับรู้ 8.มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแลระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 9.ต้องมีการเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายในเรื่องต่างๆเช่นกรณีศึกษาในอดีต และ 10.มาตราการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา

ท่านรองผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์มีการเตรียมความพร้อมรุ่นพี่ในการรับน้อง ทำให้กิจกรรมมีการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีโดยไม่มีความรุนแรง ในการนี้ได้ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าดูแลให้กิจกรรมปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดอบายมุข อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการทำกิจกรรมประเพณีสถาบันการศึกษาให้ดีงามสืบไป

 


เรื่อง: รักพงศ์ คำซาว
ภาพ: กาญจนานนท์ สันติสุข  
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม