สสส. ชู 8 ข้อสร้างองค์กรแห่งความสุข

โดย
| |
อ่าน : 3,565

สสส. ชู 8 ข้อสร้างองค์กรแห่งความสุข

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการ "สร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค aec ในปี 2015"

นายสุชาติ วิสุวรรณ โดยนายสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555-เดือนกรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการปรับตัวของผู้ประกอบการรองรับประชาคมอาเซียน (aec) ในปี 2015 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง happy workplace และสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ทำคู่มือแนวทางปฏิบัติองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดี (best practices) ในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด เน้นกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ และอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีความพร้อม 14 จังหวัดทั่วประเทศ

ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องสร้างขีดความสามารถการแข่งขันอย่างเต็มที่ พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญ ในการสนับสนุนให้กลุ่มสภาอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรผ่านการสร้างองค์กรสุขภาวะ (healthy organization) หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างดีจากการนำร่องในจังหวัดชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และเชียงราย จึงมีการถอดบทเรียนความสำเร็จดังกล่าว เพื่อขยายให้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 40 กลุ่ม จำนวนกว่า 8,000 รายทั่วประเทศ

"เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน แรงงานจะหมุนเวียนอย่างเสรี หากแรงงานไม่มีความสุขในการทำงาน ก็อาจหลั่งไหลไปทำงานในองค์กรนอกประเทศ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย สสส.จึงให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนากล่องแห่งความสุข 8 ประการ หรือ happy 8 menu ประกอบด้วย 1.happy body สุขภาพดี 2.happy hearth น้ำใจงาม 3.happy relax การผ่อนคลาย 4.happy brain หาความรู้ 5.happy soul มีคุณธรรม 6.happy money บริหารการเงิน 7.happy family ครอบครัวดี และ 8.happy society สังคมดี ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ในการเตรียมพร้อมคน รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า" ทพ.กฤษดา กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม