“เดินหน้าต่อ เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่”

โดย
| |
อ่าน : 1,971

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประกาศเดินหน้าสู้ต่อ และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและ องค์กรที่ได้ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของของการดำเนินงาน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายอย่าง จริงใจที่มีส่วนร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในการสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้แก่สังคมไทย จากความพยายามของทุกฝ่ายทำให้อัตรา การสูบบุหรี่ของชายไทยลดลงจากร้อยละ 60 เมื่อ 25 ปีก่อนลงมาเหลือ ร้อยละ 45 ในปัจจุบัน ในขณะที่หญิงไทยสูบร้อยละ 2.6 และมีคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วประมาณ 6 ล้านคน ขณะที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจากอันตรายของควันบุหรี่มือสอง 

ที่สำคัญการร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งรัฐ ภาควิชาการ และภาคสังคม ทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมยาสูบที่ก้าวหน้าสองฉบับ โดยฉบับหนึ่งควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และอีกฉบับห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ที่สำคัญคือยังมีกฎหมายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เอาเงินจากภาษีบุหรี่ และเหล้า มาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบด้วย

“เดินหน้าต่อ เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่”แต่อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯและเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ก็ยังมีภาระกิจที่ท้าทาย เพราะอัตราการสูบบุหรี่ของ ชายไทยยังสูงถึงร้อยละ 45 ขณะที่จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ก็ยังมีมากถึง 13 ล้านคน และมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ปีละเกือบห้าหมื่นคน บุหรี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยป่วยและเสียชีวิตลำดับที่สอง ข้อมูลเหล่านี้เป็นดัชนีที่บ่งบอกว่า การที่จะทำให้คนไทยสูบบุหรี่ลดลงนั้นยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่อัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่         ร้อยละ 20 และเป้าหมายของประเทศเหล่านั้นอยู่ที่การลดอัตราการสูบบุหรี่ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะยังคงยืนหยัดทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างแข็งขัน ต่อไป  เพื่อให้ประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมาย ลดอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายไทยลงให้เหลือต่ำกว่า 25% หรือเหลือ 1 ใน 4 ให้จงได้

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม