กทม.ตั้งเป้ามหานครแห่งสุขภาพ ชวนคนกรุงออกกำลังกาย

โดย
| |
อ่าน : 2,001

กทม.จับมือเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หนุนคนกรุงออกกำลังกาย ผลักดันสู่การเป็นมหานครแห่งสุขภาพ

แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจแพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดทำ โครงการ มหานครแห่งสุขภาพ ขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบใน 4 สำนักงานเขตนำร่อง ได้แก่ บางรัก ราชเทวี ภาษีเจริญ และหนองแขม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสภาวแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการมีโภชนาการเหมาะสมและส่งเสริมให้เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่หันมาออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน และเครือข่ายภาคีต่างๆ ร่วมกันผลักดัน ให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง พร้อมจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการมหานครแห่งสุขภาพด้วย เพื่อให้ความรู้ เบื้องต้นเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรหน่วยงานผู้แทนองค์กร จากหลายภาคส่วนต่างๆ อย่างมีระบบ

กทม.ตั้งเป้ามหานครแห่งสุขภาพ ชวนคนกรุงออกกำลังกาย

จุดประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและเสริมสร้าง ความรู้ทางโภชนาการแก่ชาวกรุงเทพฯ ให้สามารถเลือกบริโภค อาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลให้ร่างกายห่างไกล จากโรคอ้วนลงพุง และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการ ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางการปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่ระดับชุมชนให้เป็นรากฐาน สุขภาพอันแข็งแกร่งต่อไป พร้อมทั้งสอดคล้องกับ กทม.ที่เป็นเมืองของคนสุขภาพดี ไร้พุง และมีอายุยืนยาวถึง 100 ปี ส่วนการเลือกพื้นที่ 4 เขตนำร่อง คำนึงถึงความพร้อมและปัญหาในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยจะมีการประเมินทุก 6 เดือน ว่า สามารถสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหน จากนั้นจะกระจายให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม