มหาสารคามหาพื้นที่ต้นแบบป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

โดย
| |
อ่าน : 2,551

จังหวัดมหาสารคาม ร่วม สสส. เวิร์กชอปหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เผยวัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมและคลอดบุตรเฉลี่ยวันละกว่า 300 คน ที่ห้องสันตรันต์ โรงแรมตักสิลา

นายวีระวัฒน์ ชื่นวารินนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีวัยรุ่นคลอดบุตรปีละกว่า 120,000 คน หรือวันละกว่า 300 คน

จังหวัดมหาสารคามถือเป็นเมืองแห่งการศึกษา มีวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษามากถึง 80,000 คน รวมกับวัยรุ่นที่มีอยู่ในจังหวัด จะเป็นกลุ่มประชากรใหญ่มาก จึงมีโอกาสเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงมาก การตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีสาเหตุเช่นเดียวกันกับปัญหาการใช้ความรุนแรงและสารเสพติด คือ การขาดภูมิคุ้มกันที่ดีตั้งแต่ในระดับครอบครัวและชุมชน การขาดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะชีวิตทั้งในเรือนพื้นฐานและเรื่องวิถีชีวิตทางเพศ

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รวมถึงการสร้างและสานพลังร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มแกนนำของวัยรุ่นกลุ่มต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่นำร่องและสร้างเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะนำไปสู่จังหวัดต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นต่อไป
ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม