ทำมะ ทำดี 26 วันเปลี่ยนชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 3,572

มาพิสูจน์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า การทำสิ่งดีๆ ติดต่อกันทุกวัน 26 วัน จะทำให้ความคุ้นชินนั้นกลายเป็นนิสัย ถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ จะทำมะ?

ทำมะ ทำดี 26 วันเปลี่ยนชีวิต

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)มีเสวนาเปิดตัวโครงการ "ธรรมะ ทำมะ 2600 ปีแห่งการตื่น26 วันเปลี่ยนชีวิต"

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เพื่อฉลองวาระพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 4 มิถุนายน สสส. ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯและ 23 องค์กร จัดโครงการ "ธรรมะ ทำมะ2600 ปีแห่งการตื่น26 วันเปลี่ยนชีวิต" เพื่อสนับสนุนให้บุคคลเอาชนะใจตนเอง โดยเชิญชวนให้บุคคล ลด ละ เลิกนิสัยที่เป็นโทษทั้งต่อตัวเองและสังคม เป็นการทำบุญที่ทำได้ด้วยตัวเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นจากการนำร่องใน 23 องค์กร มีผู้เข้าร่วมตั้งปณิธานสร้างนิสัยใหม่กว่า 20,000 คน 

"การสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ 6,500 คน พบว่า ส่วนใหญ่ 74.24% เลือกสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาวะ ทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญา อาทิ ทำสมาธิ สวดมนต์ เลิกสูบบุหรี่ออกกำลังกาย 12.37% จะรับผิดชอบต่อสังคม 4.18% จะรักษาสิ่งแวดล้อม 2.9% จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และ 2.7% จะทำงานอาสาสมัคร ซึ่งในวันวิสาขบูชาโลกขอเชิญคนทั่วประเทศร่วมตั้งปณิธานทำสิ่งดีๆ ต่อเนื่อง26 วันไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tum-ma.com หรือโหลดแอพพลิเคชั่น tum-ma ได้ฟรีทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ apple และ android หรือรับสมุดบันทึก 26 วันแห่งการเปลี่ยนชีวิตได้ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ หรือตั้งปณิธานด้วยตัวเองก็ได้" ทพ.กฤษดา กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม