“ตั้งเป้าลดผู้ชายสูบบุหรี่ ให้เหลือ 1 ใน 4”

โดย
| |
อ่าน : 1,454

“ตั้งเป้าลดผู้ชายสูบบุหรี่ ให้เหลือ 1 ใน 4”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประกาศเดินหน้าลดผู้สูบบุหรี่ให้เหลือ 1 ใน 4 และจัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ได้ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของของการดำเนิน งาน โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรีเป็นประธาน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าว่า จากความพยายามของทุกฝ่าย ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยลดลงจากร้อยละ 60 เมื่อ 25 ปีก่อน ลงมาเหลือ ร้อยละ 45 ในปัจจุบัน ในขณะที่หญิงไทยสูบร้อยละ 2.6 และมีคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วประมาณ 6 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิและเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ก็ยังมีภาระกิจที่ท้าทาย เพราะอัตราการสูบบุหรี่ของ ชายไทยยังสูงถึงร้อยละ 45 ขณะที่จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ก็ยังมีมากถึง 13 ล้านคน บุหรี่ก่อความสูญเสียต่อประเทศ ชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เกือบห้าหมื่นคน เราจึงยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก เมื่อ เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่อัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 20 และเป้าหมายของประเทศเหล่านั้นอยู่ที่การลดอัตราการสูบบุหรี่ ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10

“ตั้งเป้าลดผู้ชายสูบบุหรี่ ให้เหลือ 1 ใน 4”ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า มูลนิธิฯ ตั้งเป้าไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะลดอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายไทยลง ให้เหลือต่ำกว่า 25% หรือเหลือ 1 ใน 4 ให้จงได้ ส่วนผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จะต้องปลอดภัยจากควันบุหรี่โดยอาศัยทั้ง มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจที่มีส่วนร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในการ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ และร่วมกันผลักดันกฎหมายต่างๆ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะยังคงยืนหยัดทำงาน ร่วมกับภาคี เครือข่ายอย่างแข็งขันต่อไป  เพื่อให้ประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม